Sairaudet ja vammat

Maallinen elämä on välitila, jossa Jumala koettelee ihmisiä erilaisilla vaikeuksilla. Muslimi suhtautuu kärsivällisesti ja hyväksyvästi sairauteensa. Hän ei ole siitä vihainen Jumalalle, eikä vaivu toivottomuuteen sen takia, vaan luottaa saavansa tukea Jumalalta.

Abu `Uthman kertoi: Usama bin Zaid sanoi, että kun hän, Sa`d ja Ubai bin Ka`b olivat Profeetan (rh) kanssa, Profeetan (rh) tytär lähetti isälleen viestin: 'Minun tyttäreni on kuolemassa; ole kiltti, tule meille.'
Profeetta (rh) lähetti terveisensä ja sanoi: "Se on Allahille, mitä Hän ottaa ja mitä Hän antaa; ja kaikella Hänen silmiensä edessä on rajoitettu aika. Joten hänen pitäisi toivoa Allahin palkintoa ja pysyä kärsivällisenä."
Joten tytär lähetti hänelle taas viestin, jossa aneli Allahin kautta häntä tulemaan. Joten Profeetta (rh) nousi ja niin mekin teimme (ja menimme sen). Kyyneleet virtasivat Profeetan silmistä.
Sa`d sanoi: "Mitä tämä on, oi Allahin lähettiläs (rh)?"
Hän sanoi: "Tämä on Armoa, jonka Allah on upottanut haluamiensa orjien sydämiin. Eikä Allah suo Armoaan muille kuin armollisille orjilleen."
(Bukhari, vol 7, kirja 70, hadith 559)

Tämä kertomus on esimerkki siitä, miten Muhammad (rh) hyväksyi läheisensä sairastumisen osaksi Jumalan suunnitelmaa. Se ei saanut häntä kyseenalaistamaan Jumalan viisautta, eikä horjuttanut hänen uskoaan. Se ei silti saanut häntä välinpitämättömäksi rakkaita ihmisiä kohtaan, vaan hän tunsi surua läheisensä suurten koettelemusten edessä ja tunsi myötätuntoa tätä kohtaan.

Hän nosti vammaisten auttamisen näin tärkeään asemaan.

Abu Dharr (Allah olkoon tyytyväinen häneen) raportoi:
Kysyin: "Oi, Allahin lähettiläs! Mikä teko on paras?"
Hän (rh) sanoi: "Usko Allahiin ja jihad Allahin tiellä."
Kysyin: "Mikä kaula (orja) on paras vapauttaa?"
Hän sanoi: "Se, joka on kallein hinnaltaan ja arvokkain isännilleen."
Kysyin: "Entä jos minulla ei ole varaa siihen?"
Hän sanoi: "Sitten auta työläistä tai tee työtä sellaiselle, joka on vammainen."
Kysyin: "Entä jos en pysty siihen?"
Hän sanoi: "Sinun täytyy pidättäytyä tekemästä pahaa muille, sillä se toimii hyväntekeväisyytenä, jonka lahjoitat itsellesi."
[Al-Bukhari ja Muslim]
(Riyad as-Salihin, kirja 1, hadith 117)

Erilaisista vammoista ja sairauksista kärsivät tulee kohdata samalla kunnioituksella ja samoilla käytöstavoilla kuin muutkin.

Ibn 'Abbas raportoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi:
"Allah kiroaa jokaisen, joka johdattaa sokean harhaan ja johtaa hänet pois oikealta tieltä."
(Al-Adab Al-Mufrad, kirja 38, Hadith 892, Hasan Sahih)

Käsky kunnioittaa esivaltaa pätee yhtä lailla vammaisen johtajan kohdalla - myös vammainen voi toimia johtotehtävissä.

Abu Dharrin auktoriteetilla on kerrottu:
"Ystäväni (Pyhä Profeetta) neuvoi minua kuuntelemaan ja tottelemaan auktoriteettiasemassa olevaa, vaikka hän olisi silvottu ja vammainen orja."
(Sahih Muslim, kirja 20, hadith 4525)

Kehitysvammahuollon tietopankki tietää kertoa:
"Rooman valtiossa vammaisen lapsen eliminointia pidettiin isän velvollisuutena. Imperiumin kukistuttua sekasortoon joutuneessa Euroopassa koitti pimeä keskiaika (450-1000). Lapsikuolleisuus oli korkea ja yleinen hygienia heikko. Vain kaikkein lievimmin kehitysvammaiset saattoivat selviytyä varhaislapsuudestaan hengissä. Vammautuneiden lasten murhaaminen oli tavallista, vaikka katolinen kirkko sen kielsikin. Islamilaisessa arabimaailmassa suhtautuminen pitkäaikaissairaisiin oli humaanimpaa." [1]

Sen enempää vammaisia lapsia kuin aikuisiakaan ei saa millään lailla jättää yhteisön ulkopuolelle. Jos vanhemmat ovat kyvyttömiä huolehtimaan vammaisesta lapsestaan, ottaa joku muu islamilaisessa yhteisössä tehtävään hoitaakseen.

Islam ei pyri tasapäistämiseen, vaan oikeudenmukaisuuteen, joten vammaisilla ja sairauksia potevilla ei ole kaikissa tilanteissa samoja velvollisuuksia kuin muilla.

Mutta syytön on, joka sokeuden, rampuuden tai sairauden tähden jää kotiin; ja jos joku on kuuliainen Jumalalle ja Hänen sananjulistajalleen, Hän ottaa hänet paratiisiinsa, jossa virrat ovat vuolaat, mutta sitä, joka kääntyy pois, Hän rankaisee tuskallisella kurituksella.
(Koraani 48:17)

Ne uskovaisista, jotka (retken aikana) istuvat kotona, minkään vamman heitä siihen pakottamatta, eivät tule toisten vertaisiksi, jotka kilvoittelevat Jumalan retkellä pannen alttiiksi omaisuutensa ja henkensä. Jumala on korottanut ne, jotka panevat omaisuutensa ja elämänsä vaaralle alttiiksi, arvossa niiden yläpuolelle, jotka kotona istuvat. Molemmille on Jumalalla hyviä lupauksia, mutta ne, jotka taistelevat, on Jumala palkitseva runsaasti yli niiden, jotka pysyvät paikoillaan.
(4:95)

Suorittakaa pyhiinvaelluksenne, käykää Jumalan kunniaksi pyhässä paikassa (Mekassa). Mutta jos olette estetyt, niin lähettäkää jotakin uhrattavaa, mikä on helposti saatavissa; älkääkä ajelko päätänne, ennenkuin uhrinne on tullut perille määräpaikkaansa. Mutta jos joku teistä on sairas tai päässä olevan vamman vaivaama, niin hän hyvittäköön saman paastolla, almujenannolla tai uhrina. Ja kun sitten olette turvassa vihollisilta, niin se, joka rajoittuu käyntiin pyhäkössä, lykäten pyhiinvaelluksensa, antakoon jonkun uhrin, joka on helposti saatavissa; se taas, joka sitä ei voi hankkia, paastotkoon kolme päivää (vastaisen pyhiinvaelluksensa aikana) ja seitsemän palattuaan,yhteensä kymmenen päivää. Tämä koskee sitä, jonka omaiset eivät ole Rauhoitetun pyhäkön alueella; täyttäkää velvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja tietäkää, että Jumala on ankara rangaistessaan.
(2:196)

(Paastottava on) määrätyt päivät. Mutta jos joku teistä on sairas tai matkoilla, on hänen paastottava joinakin muina päivinä, ja niiden, jotka siihen pystyvät, on paaston korvaukseksi ravittava joitakin köyhiä. Jos joku vapaaehtoisesti tekee hyvän työn, on se hänelle parempi. Mutta paastoaminen on teille kuitenkin kaikkein parasta (s.o. paastoamalla parhaiten täytätte Jumalan tahdon); tämä olkoon sanottu teille tiedoksi.
(2:184)

Tekojaan ymmärtämään kykenemättömät psyykkisesti sairaat ja kehitysvammaiset eivät ole terveiden tavoin vastuussa teoistaan. Ennen kuin määräsi rangaistuksia rikoksista Muhammad (rh) pyrki aina selvittämään, oliko tekijä mahdollisesti psyykkisesti vaurioitunut.

Jabir bin 'Abdullah kertoi: Mies Aslamin heimosta tuli Profeetan (rh) luo ja tunnusti syyllistyneensä aviorikokseen. Profeetta (rh) kääntyi hänestä poispäin ja mies tunnusti uudestaan. Sitten Profeetta (rh) kääntyi hänestä taas pois, kunnes mies oli tunnustanut neljä kertaa. Sitten Profeetta (rh) kysyi: "Oletko sinä hullu?" Hän sanoi: "En." Profeetta (rh) sanoi: "Oletko naimisissa?" Hän sanoi: "Kyllä." Joten Profeetta (rh) antoi käskyn ja hänet kivitettiin Musallassa. Hän juoksi, kun häntä heitettiin kivillä ja hänet otettiin kiinni ja kivitettiin kuoliaaksi. Joten Allahin lähettiläs (rh) puhui hyvää hänestä, muttei tehnyt hautajaisrukousta hänelle. (Jami` at-Tirmidhi, Vol 3, kirja 15, Hadith 1429, sahih)

Vammaiset ja sairaat muslimit saavat ja ovat velvollisia harjoittamaan uskontoaan kaikin tavoin terveydentilansa ja mahdollisuuksiensa rajoissa. Esimerkiksi invaldit, jotka eivät voi polvistua ja kumartua maahan, saavat rukoilla istuma-asennossa.

Kun Muhammad (rh) oli itse poissa, hän toisinaan määräsi sokean Ibn Umm Maktumin johtamaan rukouksia.

Anas sanoi, että Profeetta (rh) nimitti Ibn Umm Maktum sijaiseksi johtamaan ihmisiä rukouksessa ja hän oli sokea.
(Sunan Abi Dawud, kirja 2, Hadith 595, hasan sahih)

`Abdullah bin `Umar kertoi:
Profeetta (rh) sanoi: "Bilal lausuu Adhania, kun on vielä yö (ennen aamunkoittoa), joten syökää ja juokaa, kunnes seuraava Adhan lausutaan (tai kunnes kuulette Ibn Um Maktumin Adhanin)."
Ibn Um Maktum oli sokea mies, joka ei voinut julistaa Adhania ennen kuin hänelle kerrottiin, että oli auringonnousu.
(Bukhari, Vol 3, kirja 48, Hadith 824)

Anasin auktoriteetilla on kerrottu, että 'Itban b. Malik kertoi hänelle sokeutuneensa. Hän lähetti viestin Allahin lähettiläälle (rh), että tämän pitäisi tulla merkitsemään hänelle rukouspaikka. --
(Muslim, kirja 1, Hadith 53)

Mahmud bin Rabi` Al-Ansari kertoi:
`Itban bin Malik tapasi johtaa kansaansa (heimoaan) rukouksessa ja hän oli sokea, joten hän sanoi Allahin apostolille (rh):
"Oi, Allahin lähettiläs (rh)! Joskus on pimeää ja tulvavedet virtaavat laaksoon ja olen sokea mies, joten ole kiltti, rukoile talossani, jotta voin ottaa sen Musallaksi (rukouspaikaksi)." Joten Allahin lähettiläs (rh) meni hänen taloonsa ja kysyi: "Missä haluaisit minun rukoilevan?" 'Itban osoitti paikkaan talossaan ja Allahin lähettiläs (rh) rukoili siinä.
(Bukhari, Vol 1, kirja 11, Hadith 636)

Abu Huraira kertoi:
"Sokea mies tuli Allahin lähettilään (rh) luo ja sanoi: 'Minulla ei ole opasta, joka toisi minut rukoukseen.'
Ja hän pyysi saada erivapauden rukoilla kotonaan ja Allahin lähettiläs (rh) antoi luvan. Sitten, kun hän kääntyi pois, Allahin lähettiläs (rh) kysyi häneltä: 'Pystytkö kuulemaan rukouskutsun?'
Sokea sanoi: 'Kyllä.'
Allahin lähettiläs (rh) sanoi: 'Sitten vastaa siihen.'"
(Sunan an-Nasa'i, vol 1, kirja 10, Hadith 851)

Nämä kertomukset ovat myös esimerkkejä siitä, kuinka Muhammad (rh) suhtautui vammaisiin. Kun muu maailma piti heitä pitkään sirkuseläiminä ja vaarallisina kummajaisina, hän päästi heidät tärkeisiin tehtäviin, otti heidät huomioon ja helpotti heidän tietään Jumalan luo ja turvasi heidän pääsynsä osaksi yhteiskuntaa. Hänen sydämessään oli armoa vammaisia kohtaan, mutta hän ei kuitenkaan kohdellut heitä lapsina.

Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif kertoi:
"Nainen, joka oli tehnyt zinaa, tuotiin Profeetan (rh) luo.
Hän sanoi: 'Kenen kanssa?'
Nainen sanoi: 'Halvaantuneen miehen, joka asuu Sa'din puutarhassa.'
Mies tuotiin Profeetan (rh) eteen ja hän tunnusti. Allahin lähettiläs (rh) pyysi nipun palmunlehtiä ja löi sillä miestä. Hän sääli miestä tämän vamman takia ja oli hellävarainen."
(Sunan an-Nasa'i, vol 6, kirja 49, hadith 5414, sahih)

Miksi Jumala on luonut sairauksia ja vammoja? Miksi Hän sallii kärsimyksen?

Abu Huraira kertoi:
Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi:
"Jos Allah haluaa tehdä hyvää jollekulle, Hän aiheuttaa tälle koettelemuksia."
(Bukhari, vol 7, kirja 70, hadith 548)

Herran tiet ovat tutkimattomat, joten kukaan ei ehkä osaa kertoa kaikkia syitä, miksi jotkut potevat erilaisia tauteja ja vaivoja. Joitain syitä sille voi olla:

● He ovat testi terveille. Se, miten terveet kohtelevat sairaita ja vammaisia, miten he suhtautuvat näihin ja pitävät huolta näistä, kertoo, keitä he - terveet - ovat.

● Se opettaa muslimeja auttamaan muita.

Al-Bara' bin 'Azib kertoi:
Allahin lähettiläs (rauha hänelle) käski meitä tekemään seitsemän asiaa: vierailemaan sairaiden luona, seuraamaan hautajaiskulkuetta, sanomaan Tashmit aivastajalle, auttamaan heikkoja, auttamaan alistettuja, levittämään As-Salamia (tervehdystä) ja auttamaan muita täyttämään valojaan (jos ne eivät ole syntisiä). Hän kielsi meitä juomasta hopea-astioista, käyttämästä kultasormuksia, ratsastamasta silkkisellä satulalla, käyttämästä silkkivaatteita, Dibajia (paksu silkkivaate), Qassiyn ja Istabraqin (kahdentyyppistä silkkiä).
(Bukhari, Vol 8, kirja 74, Hadith 253)

Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi:
"Parhaat ihmiset ovat ne, joista on eniten hyötyä muille."
(Daraqutni, Hasan)

Joskus pienikin avunteko voi merkitä toiselle paljon.

● Muslimi saa sen kautta syntejään anteeksi.

`Abdullah kertoi: Vierailin Profeetta (rh) luona hänen sairautensa aikansa ja hän kärsi kovasta kuumeesta. Sanoin: "Sinulla on korkea kuume. Onko niin, koska saat siitä kaksinkertaisen palkinnon?"
Hän sanoi: "Kyllä, sillä muslimia ei kohtaa mikään vahinko ilman, että Allah poistaa hänen syntejään, niin kuin puun lehdet putoavat."
(Bukhari, vol 7, kirja 70, hadith 550)

Abu Huraira kertoi: Profeetta (rh) sanoi: "Hän (muslimi), joka kuolee vatsatautiin, on marttyyri ja hän, joka kuolee kulkutautiin, on marttyyri."
(Bukhari, vol 7, kirja 71, hadith 629)

● Saatana aiheuttaa sairauden.

● Jinnit (henkiolennot) ovat vallaneet potilaan.

● Se opettaa terveille muslimeille kiitollisuutta ja myöskin sairaille hyvistä hetkistä.

● Se opettaa sairasta jättämään huolensa Jumalan käsiin. Muslimi palkitaan sen kestämisestä kärsivällisesti.

`Aisha (Profeetan vaimo) kertoi, että hän kysyi Allahin lähettiläältä (rh) kulkutaudista ja Allahin lähettiläs (rh) valaisi häntä sanoen: "Kulkutauti oli rangaistus, jonka Allah lähetti, keille halusi, mutta Allah on tehnyt siitä siunauksen uskoville. Jokainen (uskovista), joka pysyy kärsivällisenä maassa, jossa kulkutauti on puhjennut ja ajattelee, että Allah on määrännyt kaiken, mitä hänelle tapahtuu, palkitaan samoin kuin marttyyri."
(Bukhari, vol 7, kirja 71, hadith 630)

'Ata bin Abi Rabah kertoi:
Ibn `Abbas sanoi minulle: "Näyttäisinkö sinulle naisen Paratiisin väestä?"
Sanoin: "Kyllä."
Hän sanoi: "Tämä musta nainen tuli Profeetan (rh) luo ja sanoi: 'Minä saan epilepsiakohtauksia ja vartaloni paljastuu; ole kiltti, rukoile Allahia vuokseni.'
Profeetta (rh) sanoi: 'Jos haluat, ole kärsivällinen ja pääset Paratiisiin; ja jos haluat, rukoilen Allahia parantamaan sinut.'
Hän sanoi: 'Pysyn kärsivällisenä' ja lisäsi, 'mutta vartaloni paljastuu, joten ole kiltti, rukoile Allahia vuokseni, ettei se näkyisi.'
Niin Profeetta (rh) rukoili Allahia hänen vuokseen.
(Bukhari, Vol 7, kirja 70, Hadith 555)

● Ennenaikaiseen kuolemaan johtavat sairaudet opettavat muslimeja ymmärtämään oman rajallisuutensa.

● Se opettaa muslimeita ymmärtämään erilaisuutta ja suhtautumaan siihen luontevasti.

Vammaiset lapset ole millään lailla syypäitä tilaansa, sillä kaikki syntyvät synnittöminä, eivätkä lapset ole vastuussa teoistaan.

Sairaiden luona vieraileminen

Muslimilla on Muhammadin (rh) esimerkin mukaisesti velvollisuus vierailla sairaiden luona. Se on yksi tapa palvoa Jumalaa. 

Abu Musa kertoi: Profeetta (rh) sanoi: "Vapauta vangit, ruoki nälkäiset ja vieraile sairaiden luona."
(Bukhari, Vol 4, kirja 52, Hadith 282)

Anas kertoi: Juutalainen poika palveli Profeettaa (rh) ja sairastui. Profeetta (rh) vieraili hänen luonaan ja sanoi: "Hyväksy islam" ja poika kääntyi islamiin.
Al-Musaiyab sanoi: "Kun Abu Talib oli kuolinvuoteellaan, Profeetta (rh) vieraili hänen luonaan."(Bukhari, vol 7, kirja 70, hadith 561)

Abu Huraira kertoi: Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: "Jokaisella muslimilla on viisi velvollisuutta toista muslimia kohtaan: vastata tervehdyksiin, vierailla sairaan luona, osallistua hautajaiskulkueeseen, hyväksyä kutsut, vastata aivastajalle (ts. sanoa: 'Yarhamuk-Allah' ('Allah suokoon armonsa sinulle'), kun aivastaja ylistää Allahia)." [Bukhari ja Muslim]
(Riyad as-Salihin, kirja 7, Hadith 895)

Muawiya bin Suwaid kertoi: Kuulin Al-Bara' bin `Azibin sanovan:
"Profeetta (rauha hänelle) käski meitä tekemään seitsemän asiaa ja kielsi meiltä seitsemän asiaa."
Sitten Al-Bara' mainitsi seuraavaa: 1) vierailla sairaiden luona (kyselemässä hänen vointiaan) 2) seurata hautajaisia 3) sanoa aivastajalle "Olkoon Allah armollinen sinulle" (jos hän sanoo "ylistys Allahille") 4) vastata tervehdyksiin 5) auttaa sorrettua 6) hyväksyä kutsut 7) auttaa muita täyttämään valansa.
(Bukhari, vol 3, kirja 43, hadith 625)

Thauban raportoi, että Allahin apostoli (rh) sanoi:
"Totisesti, kun muslimi vierailee uskonveljensä luona, hän oletetusti jää Paratiisin hedelmätarhaan, kunnes palaa."
(Muslim, kirja 32, Hadith 6229)

Abu Huraira kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi:
"Totisesti Allah, Ylhäinen ja Loistava, sanoo Ylösnousemuksen päivänä: 'Oi, Adamin poika, Minä olin sairas, mutta et vieraillut luonani.'

Hän sanoo: 'Oi, Herrani, kuinka olisin voinut vierailla luonasi, kun olet maailmojen herra?'

Siihen Hän sanoo: 'Etkö tiennyt, että se-ja-se palvelijani oli sairas, mutta et vieraillut hänen luonaan ja etkö ollut tietoinen siitä, että jos olisit vieraillut hänen luonaan, olisit löytänyt Minut hänen luotaan? Oi, Adamin poika, Minä pyysin sinulta ruokaa, mutta et ruokkinut minua.'

Hän sanoo: 'Oi, Herrani, kuinka olisin voinut ruokkia sinua, kun olet maailmojen herra?'

Hän sanoo: 'Etkö tiennyt, että se-ja-se palvelijani pyysi sinulta ruokaa, mutta et ruokkinut häntä ja etkö ollut tietoinen siitä, että jos olisit ruokkinut, olisit löytänyt Minut hänen luotaan? Oi, Adamin poika, pyysin sinulta juotavaa, mutta et antanut sitä minulle.'

Hän sanoo: 'Oi, Herrani, kuinka olisin voinut antaa sinulle juotavaa, kun olet maailmojen herra?'

Hän sanoo: 'Se-ja-se palvelijani pyysi sinulta juotavaa, mutta et antanut hänelle ja jos olisit antanut, olisit löytänyt Minut hänen viereltään.'

(Muslim, kirja 32, Hadith 6232)


[1] https://www.kvhtietopankki.fi/kirjat/yleishis

Luo kotisivut ilmaiseksi!