Miten Profeetta kohteli vaimojaan


Ibn 'Abbas kertoi, että Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Paras teistä on se, joka on paras vaimolleen ja minä olen teistä paras vaimoilleni."
(Sunan Ibn Majah, Vol 3, kirja 9, Hadith 1977)

Antoi heille heidän oikeutensa ja kohteli heitä, kuten olisi halunnut itseään kohdeltavan

Mu'awiyah al-Qushayri kertoi:
Menin Allahin lähettiläs (rauha hänelle) luo ja kysyin häneltä: "Mitä sanot (määräät) vaimoistamme?"
Hän vastasi: "Anna heille ruokaa, jota sinulla on itsellesi ja vaateta heidät sillä, millä vaatetat itsesi ja älä lyö heitä äläkä herjaa heitä."
(Sunan Abi Dawud, 11, Hadith 2139, sahih)

Oli hellä heitä kohtaan

Aisha raportoi: Join, kun minulla oli kuukautiset ja annoin astian Apostolille (rauha hänelle) ja hän laittoi suunsa siihen kohtaan, jossa minun oli ollut, ja söin lihaa luusta, kun minulla oli kuukautiset, sitten annoin luun Apostolille (rauha hänelle) ja hän laittoi suunsa samalle kohdalle, jossa minun oli ollut. Zuhair ei huomauttanut Pyhän Profeetan juomisesta. (Ei puhuta alkoholin juomisesta.)
(Muslim, Kirja 3, Hadith 590)

Teki kotitöitä

Al-Aswa sanoi: Kysyin Aishalta, Allahin armo olkoon hanen kanssaan, mitä: "Mitä Profeetta (rauha hänelle) tapasi tehdä, kun hän oli perheensä kanssa?" Aisha vastasi: "Hän teki kotiaskareita perheensä vuoksi ja kun oli aika rukoilla, hän meni ulos."
(Al-Adab Al-Mufrad, kirja 30, Hadith 1, Al-Albani sanoi, että tämä on sahih)

Ei käyttänyt väkivaltaa, eikä ollut aggressiivinen

'Aisha kertoi: Profeetta (rauha hänelle) ei koskaan lyönyt ketään palvelijoistaan, vaimoistaan, eikä hänen kätensä koskaan lyönyt mitään.
(Sunan ibn Majah, vol 3, kirja 9, hadith 1984, sahih)

Tunnisti heidän tunteitaan

Aisha raportoi: Allahin apostoli (rauha hänelle) sanoi: "Huomaan helposti, milloin olet mielissäsi ja milloin ärsyyntynyt minusta." Sanoin: "Miten sinä sen huomaat?" Siihen hän sanoi: "Kun olet olet mielissäsi minusta, sanot: 'Ei, kautta Muhammadin Herran' ja kun olet ärsyyntynyt minusta, sanot: 'Ei, kautta Ibrahimin Herran.'" Sanoin: "Allahin lähettiläs, minä todella jätän nimesi mainitsematta, kun olen ärsyyntynyt sinuun."
(Muslim, kirja 31, hadith 5979)

Ymmärsi heidän rakkauttaan ja mustasukkaisuuttaan

Umm Salama kertoi, että hän toi ruokaa astioissaan Allahin lähettiläälle (rauha hänelle) ja tämän seuralaisille, sitten Aisha tuli, vaatteeseen kääriytyneenä, survimen kanssa ja rikkoi astian. Profeetta kokosi astian rikkoontuneet palaset ja sanoi kahdesti: "Syökää: äitinne kävi mustasukkaiseksi". Sitten Profeetta otti Aishan astian ja lähetti sen Umm Salamalle ja antoi Umm Salaman astian Aishalle.
(Sunan an-Nasa'i, Vol 4, kirja 36, Hadith 3408, sahih)

Ymmärsi heidän psykologiaansa ja rakasti heitä sellaisina, kuin he olivat

Abu Huraira kertoi: Allahin apostolin sanoi: "Kohdelkaa naisia hyvin, sillä nainen on tehty kylkiluusta, ja kylkiluun käyrin osa on sen yläosa, joten jos yrität suoristaa sen, rikot sen, mutta jos jätät sen niin kuin se on, se jää käyräksi. Joten kohdelkaa naisia hyvin."
(Bukhari, vol 4, kirja 55, hadith 548)

Kunnioitti heidän yksityisyyttään

Abu Sa'id al-Khudri (Allah olkoon tyytyväinen) raportoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: "Häijyin ihminen Allahin silmissä Tuomio päivänä on mies, joka menee vaimonsa luo ja vaimo tulee hänen luokseen ja sitten mies paljastaa hänen salaisuutensa."
(Muslim, kirja 8, Hadith 3369)

Täytti heidän seksuaaliset tarpeensa

Anas bin Malik kertoi: Profeetta (rauha hänelle) tapasi käydä kaikkien vaimojensa luona yhdessä yössä ja hänellä oli yhdeksän vaimoa siihen aikaan.
(Bukhari, Vol 1, kirja 5, Hadith 282)

Oli heidän lähellään

Jabir bin 'Abdullah sanoi: "Allahin lähettiläs ja hänen vaimonsa tapasivat kylpeä samassa astiassa."
(Sunan ibn Majah, Vol 1, kirja 1, Hadith 379, hasan)

Vietti aikaa heidän kanssaan

'Aisha kertoi: Aina kun Allahin lähettiläs (rauha hänelle) päätti 'Asr rukouksensa, hän meni jonkun vaimonsa luo ja pysyi tämän kanssa. Yhtenä päivänä hän meni Hafsan luo ja pysyi hänen kanssaan pidempään kuin tavallisesti.
(Bukhari, vol 7, kirja 62, Hadith 143)

Oli tasapuolinen heitä kohtaan

Abu Hurayrah kertoi: Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Kun miehellä on kaksi vaimoa ja hän on kallistunut toiseen heistä, hän tulee Ylösnousemuksen päivänä roikkumaan yksi puoli alaspäin."
(Sunan Abi Dawud, kirja 11, hadith 2128, sahih)

'Aishah kertoi, että aina kun Allahin lähettiläs matkusti, hän arpoi vaimojensa väliltä (kuka saisi matkustaa hänen kanssaan).
(Sunan ibn Majah, 9, Hadith 2046, sahih)

'Aisha kertoi: Profeetta jakoi aikansa tasaveroisesti vaimojensa välillä ja sanoi: "Oi, Allah! Tämä on minun jaotteluni, johon minulla on valta, joten älä rankaise minua siitä, johon Sinulla on valta ja minulla ei ole." (Tilanteesta, jossa hän ei, vasten tahtoaan, voi jakaa aikaansa tasapuolisesti.)
(Jami` at-Tirmidhi, vol 2, kirja 6, Hadith 1140)

Ei antanut minkään estää osoittamasta rakkautta heille

Urwah kertoi Aishalta, että: "Profeetta suuteli yhtä vaimoistaan, meni sitten rukoukseen, eikä tehnyt wudua (suutelun jälkeen)."
Hän (Urwah) sanoi: "Kuka se oli jos et sinä?"
Urwah sanoi: "Silloin hän nauroi."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 1, kirja 1, Hadith 86, hasan)

Kehui heitä kovasti

'Aisha sanoi: "En koskaan tuntenut mustasukkaisuutta ketään Allahin apostolin (rauha hänelle) vaimoa kohtaan, kuten Khadijaa (vaikken koskaa nähnyt häntä), sillä hän (Allahin apostoli) ylisti häntä (Khadijaa) hyvin usein.
(Muslim, kirja 31, Hadith 5974)

Tuki heitä, kun he sairastelivat

'Aisha kertoi: Profeetta (rauha hänelle) tapasi hoitaa joitain vaimojaan niin, että hän laittoi oikean kätensä sairauden paikkaan ja sanoi: "Oi, ihmisten Herra! Poista vaikeus ja tuo parannus, sillä Sinä olet Parantaja. Ei ole muuta parannusta, kuin Sinun parannuksesi, tervehdys, joka ei jätä sairautta."
(Bukhari, Vol 7, kirja 71, Hadith 646)

Kosketti heitä

Aisha kertoi: Profeetta tapasi nojata syliini ja lukea Koraania, kun minulla oli kuukautiset.
(Bukhari, vol 1, kirja 6, hadith 296)

Juhli heidän kanssaan

Thabit kertoi: Zainab bint Jahashin avioliitto mainittiin Anasin läsnäollessa ja hän sanoi: "En nähnyt Profeetan (rauha hänelle) antanan kenellekään vaimoista parempaa juhla-ateriaa kuin sen, jonka hän antoi avioituessaan Zainabin kanssa. Hän antoi juhla-aterian yhden lampaan kanssa."
(Bukhari, vol 7, kirja 62, Hadith 100)

Kisaili ja vitsaili heidän kanssaan

Aisha, uskovien äiti kertoi, kun hän oli matkalla yhdessä Allahin lähettilään (rauha hänelle) kanssa: "Minulla oli juoksukisa hänen (Profeetan) kanssaan ja voitin hänet. Kun olin tullut lihaisammaksi, minulla oli taas juoksukisa hänen kanssaan ja hän voitti minut. Hän sanoi: 'Nyt me olemme tasoissa.'"
(Sunan Abi Dawud kirja 14, Hadith 2572, Al-Albanin mukaan tämä on sahih)

Oli myötätuntoinen

Um Sulaim ei ollut Muhammadin (rh) vaimo, mutta tämäkin kertomus kuvaa empatiakykyään naisia kohtaan ja uskoa sukupuolten väliseen tasa-arvoon aikana, jona se oli radikaali ajatus.

Anas kertoi: Profeetta (rauha hänelle) ei mennyt Medinassa vaimojensa lisäksi kenenkään muun taloon kuin Um Sulaimin ja kun häneltä kysyttiin miksi, hän sanoi: "Surkuttelen hänen puolestaan, sillä hänen veljensä surmattiin minun seurassani."
(Bukhari, Vol 4, kirja 52, Hadith 97)

Kuoleman tullessakin kysyi vaimojensa mielipidettä asioista

'Aisha sanoi: "Kun Allahin lähettilään (rauha hänelle) sairaus paheni, hän kysyi vaimoiltaan lupaa, että häntä hoidettaisiin minun talossani ja he sallivat sen."
(Bukhari, Vol 4, kirja 53, Hadith 331)

Luo kotisivut ilmaiseksi!