Naisten asema

"Kaikkein arvokkain asia maailmassa on hyveellinen nainen."
- Profeetta Muhammad (rh)

Muslimitytär johdattaa isänsä Paratiisiin.
Muslimivaimo on miehensä puoli uskoa.
Paratiisi lepää muslimiäidin jalkojen juuressa.
Osa historian hurskaimmista musliminaisista pysyi aviottomina ja/tai lapsettomina.

Ensimmäinen, joka kääntyi islamiin, oli nainen - Khadija.
Islamin ensimmäinen marttyyri oli nainen - Sumayah.
Paras islaminoppinut oli nainen - 'Aisha.
Yksi parhaista muslimitaistelijoista oli nainen - Khawlah.
Muhammadia eniten rakastanut ihminen oli nainen - Fatima.

Jäähyväispuheessaan ennen kuolemaansa Muhammad (rh) sanoi, että naisilla on oikeuksia miehiinsä, miesten tulee kunnioittaa naisia ja heidän on syytä pelätä Allahia siinä, miten kohtelevat naisia.

Aiheet:

Samanlainen ihmisolio ja uskova kuin mies
Luettelo joistain naisten oikeuksista
Tyttäret
Avioliitto
Äidit
Lesket
- Pakkoavioliitto
- Avioliiton estäminen
- Neitsyys ennen avioliittoa
Hijab ja pukeutuminen
Kuukautiset
Poliittiset oikeudet
Oikeus koulutukseen

Abu Huraira raportoi, että Allahin lähettiläs (rh) sanoi: "Täydellisen uskossaan on se, jolla on paras luonne. Ja parhaat teistä ovat ne, jotka ovat parhaita teidän naisillenne."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 7, Hadith 1162, hasan)

Samanlainen ihmisolio ja uskova kuin mies

Kun Euroopassa pohdittiin vielä keskiajalla, onko naisella sielua, Koraani opetti jo 1400 vuotta sitten, että mies ja nainen ovat pohjimmiltaan samanlaisia ihmisiä. Niin miesten kuin naisten perimmäinen tarkoitus elämässä on palvoa Jumalaa.

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni.
(Koraani 51:56)

Molemmilta vaaditaan samoja palvonnan tekoja, yhtä paljon ja he kantavat saman vastuun valinnoistaan: heitä odottavat samat palkkiot ja rangaistukset.
Koraanissa käytetäänkin toistuvasti ilmaisua "uskovat miehet ja naiset" sen korostamiseksi, että Jumalan silmissä miehet ja naiset lähtevät täsmälleen samalta viivalta. Jumala on asettanut tietyt säädökset joiden mukaan muslimien tulee elää sukupuoleen katsomatta.

Jumala on valmistanut anteeksiannon ja runsaan palkan kaikille (Islaamiin) alistuville miehille ja naisille, uskoville miehille ja naisille, kuuliaisille miehille ja naisille, totuudellisille miehille ja naisille, kärsiville miehille ja naisille, sävyisille miehille ja naisille, almuja antaville miehille ja naisille, paastoaville miehille ja naisille, siveille miehille ja naisille, miehille ja naisille, jotka alinomaa Jumalaa muistavat.
(Koraani 33:35)

Ken tahansa tekee hyvää, olkoon hän mies tai nainen, kun hän samalla on uskovainen, hänen Me totisesti annamme viettää onnellista elämää, ja sellaisille Me maksamme palkan parhaasta, mitä ovat tehneet.
(Koraani 16:97)

Monien uskontojen pyhissä kirjoituksissa ja eri mytologioissa esiintyy sama hahmo: petollinen nainen. Islam tekee tässä suhteessa poikkeuksen. Islamin mukaan nainen ei ole millään tavoin taipuvaisempi niskoittelemaan Jumalaa vastaan. Ihmisen hurskauden tasolla ja luonteenlaadulla ei ole yhteyttä sukupuoleen. Kerrotaanpa Koraanissa ja hadithissa (perimätiedossa) jopa tarina hyvin syntisestä Faaraosta, joka joutui tietysti itse turmioon, mutta jonka vaimo Aasiyah kuului hurskaimpien milloinkaan eläneisiin naisten kärkinelikkoon, yhdessä Khadijan, Fatiman ja Marian kanssa - eli Muhammadin (rh) vaimon, tyttären ja Jeesuksen (rh) äidin kanssa.

Nainen ja mies ovat samalla tasolla hengellisesti, juridisesti ja älyllisesti. Mitään sukupuoleen perustuvaa erilaisuutta ei ole.
Naisella on samat oikeudet avioliitossa kuin miehellä, kaikki oikeudet omaan omaisuuteensa, oikeus osallistua politiikkaan kaikkiin tavoin, oikeus ja velvollisuus koulutukseen ja oikeus tehdä työtä.

Naisella on samat oikeudet nauttia seksuaalisuudesta kuin miehellä ja sama oikeus seksuaaliseen koskemattomuuteen kuin miehellä.

Miesten ja naisten saman arvoisuus näkyy paitsi ihmiskuntaa koskevissa opetuksissa ja määräyksissä, myös muualla luomakunnassa.

Zayd ibn Arqam kertoi:
Allahin lähettiläs (rh) sanoi: "Näissä vessoissa on usein jinnejä ja demoneja. Joten kun joku teistä menee sinne, hänen tulisi sanoa: 'Etsin turvaa Allahista uros- ja naarasdemoneja vastaan.'"
(Abu Dawud, kirja 1, hadith 6, sahih)

Luettelo joistain naisten oikeuksista

- oikeus tehdä työtä, oikeus vaikkapa johtaa omaa yritystä
- oikeus tulla huomioiduksi arvostettuna yksilönä, ei seksiobjektina, ei miehen jatkeena tai omaisuutena, ei edes vain äitinä tai vaimona
- oikeus omaisuuteen, oikeus päättää omien rahojen käytöstä
- oikeus solmia kauppoja
- oikeus päättää, kenen kanssa avioituu ja oikeus saada avioero, oikeus pitää oma sukunimensä avioliitossa, oikeus mennä uusiin naimisiin erottuaan tai leskeydyttyään tai olla menemättä naimisiin, olla hankkimatta lapsia
- oikeus todistaa oikeudessa ja saada hyvitys, jos joutuu rikoksen uhriksi, oikeus toimia oikeuden tuomarina
- oikeus äänestää ja asettua ehdolle poliittisiin virkoihin
- oikeus periä ja päättää omasta testamentista
- oikeus koulutukseen
- oikeus elatukseen
- oikeus asua yksin, käydä ulkona ulkona normaalisti
- oikeus harjoittaa uskontoa ja tulla uskonoppineeksi
- oikeus myötäjäisiin
- oikeus saada hyvää kohtelua ja tarpeensa täytetyksi avioliitossa
- samat palkinnot ja rangaistukset kuin miehellä

Tyttäret

Islamin mukaan lapsen syntymä on siunaus, olipa hän mitä sukupuolta hyvänsä. Islam on jopa antanut tyttärille suurimman mahdollisen kunnia-aseman: he voivat olla vanhempiensa portti Paratiisiin, jos nämä kasvattavat heitä hyvin. Koulutuksen antaminen tyttärille on tärkeää.

'Aisha kertoi: Nainen tuli kahden tyttärensä kanssa pyytämään minulta almuja, muttei löytänyt minun kanssani muuta kuin yhden taatelin, jonka annoin hänelle ja hän jakoi sen kahden tyttärensä kanssa, eikä syönyt mitään itse, sitten hän nousi ja lähti pois. Sitten Profeetta tuli sisään ja kerroin hänelle tämän tarinan. Hän sanoi: "Se, joka joutuu tuomiolle näiden tytärten takia ja hän kohtelee heitä anteliaasti (hyväntahtoisesti), sitten nämä tyttäret suojaavat häntä Helvetin tulelta.
(Bukhari, Volume 2, kirja 24, hadith 499)

Abu Sa'id al-Khudri kertoi, että Allahin lähettiläs sanoi: "Jokainen, jolla on kolme tytärtä tai siskoa ja joka on hyvä heille, pääsee Paratiisiin."
(Al-Adab Al-Mufrad, kirja 4, hadith 79, hasan)

Abu Sa'id al-Khudri kertoi, että Allahin lähettiläs sanoi: "Jokainen, jolla on kolme tytärtä tai kolme siskoa tai kaksi tytärtä tai kaksi siskoa ja hän pitää heille hyvää seuraa ja pelkää Allahia heihin liittyen, Paratiisi on hänelle."
(Jami at-Tirmidhi`, vol 4, kirja 1, Hadith 1916, hasan)

Muhammad (rh) kuvailee suhdettaan tyttäreensä Fatimaan lukuisissa haditheissa, kuten tässä:

"Fatima on osa minua ja se, joka vihastuttaa hänet, vihastuttaa minut."
(Bukhari, vol 5, kirja 57, hadith 61)

Islam ja vain islam tuli kieltämään tyttöjen elävältä hautaamisen, joka oli yleinen käytäntö Arabian niemimaalla 600-luvulla. Kielto on niin keskeinen asia, että se tuomitaan kolmessa eri Koraanin kohdassa. Koraani muutenkin tuomitsee säälimättömästi ihmiset, jotka eivät pidä siitä, että heille syntyy tyttövauvoja:

Kun jollekin heistä ilmoitetaan tyttölapsen syntymästä, niin hänen kasvonsa synkkenevät ja hän on aivan murheen vallassa. Hän kätkeytyy heimolaisiltaan sen pahan sanoman vuoksi, joka hänelle on ilmoitettu. Omistaisiko hän lapsen välittämättä häpeästä vai kantaisiko sen elävänä hiekkaan? Eikö heidän tuomionsa ole julma?
(Koraani 16:58-59)

Onko Hän ottanut luomistaan olennoista tyttäret itselleen ja mieluummin antanut teille pojat? Ja kun joku heistä saa tiedon sellaisen lapsen syntymästä, minkä katsotaan armolliselle Jumalalle kuuluvan, tummuvat hänen kasvonsa vihasta.
(Koraani 43:16-17)

ja kun elävänä haudatulta tytöltä kysytään, minkä synnin vuoksi hänet surmattiin;
(Koraani 81:8-9)

Tyttöjen elävältä hautaaminen kielletään ja tuomitaan myös monissa haditheissa, kuten näissä:

Al-Mughira kertoi: Profeetta sanoi: "Allah on kieltänyt teitä (1) olemasta velvollisuudentunnottomia äideillenne, (2) pitämästä itsellänne sellaista, mikä teidän kuuluisi antaa pois tai (3) vaatimasta jotain, mitä ette ansaitse (mikä ei teille kuulu) tai (4) hautaamasta tyttäriänne elävältä. Ja Allah inhoaa sitä, että a) puhutte liikaa muista b) kysytte liian monia kysymyksiä (uskonnosta) tai c) tuhlaatte omaisuuttanne."
(Bukhari, vol 8, kirja 73, hadith 6)

Warrad kertoi: (Al-Mughira bin Shu'ban kirjuri) Muawiya kirjoitti Al-Mughiralle: "Kirjoita minulle, mitä olet kuullut Allahin apostolilta". Niinpä Al-Mughira kirjoitti hänelle:
"Kuulen hänen sanovan jokaisen rukouksen päätteeksi: 'La ilaha illal-lahu wahdahu la sharika lahu, lahu-l-mulk wa lahuI-hamd, wa huwa 'ala kulli Shai-in qadir.' Hän myös kielsi tyhjän puheen, kysymästä liikaa kysymyksiä (uskonnosta), tuhlaamasta rahaa, pitämästä itsellä jotain, mitä kuuluisi antaa pois ja kyselemästä muilta (ilman todellista tarvetta), velvollisuudentunnottomuuden äitiä kohtaan ja pienten tytärten elävältä hautaamisen."
(Bukhari, vol 8, kirja 76, hadith 480) (Samaa kerrotaan ainakin näissä haditheissa: Muslim, kirja 18, hadith 4257 ja hadith 4260.)

Hasana', Mu'awiyahin tytär kertoi: Hän raportoi isän puoleisen setänsä auktoriteetilla: "Kysyin Profeetalta (rh): 'Ketkä ovat Paratiisissa?' Hän vastasi: 'Profeetat ovat Paratiisissa, marttyyrit ovat Paratiisissa, vauvat ovat Paratiisissa ja elävältä haudatut lapset ovat Paratiisissa.'
(Abu Dawud, kirja 15, hadith 2521, sahih)

Avioliitto

Ibn 'Abbas kertoi, että Profeetta sanoi: "Paras teistä on se, joka on paras vaimolleen, ja minä olen teistä paras vaimolleni."
(Sunan Ibn Majah, vol 3, kirja 9, hadith 1977, hasan)

Vaimojen oikeudet

Lue toinen artikkeli: Miten Muhammad (rh) kohteli vaimojaan?

Nainen voi ehdottaa avioliittoa kiinnostavalle miehelle.

Anas kertoi, että nainen tarjosi itseään avioliittoon Profeetalle.
Anasin tytär nauroi ja sanoi: "Miten vähäinen oli hänen kainoutensa."
Anas sanoi: "Hän oli parempi kuin sinä; hän tarjosi itseään avioliittoon Profeetalle."
(Sunan an-Nasa'i, vol 4, kirja 26, hadith 3252, sahih)

Aisha sanoi:
"Profeetta (rh) ei koskaan lyönyt palvelijaa, eikä naista."
(Abu Dawud, kirja 42, hadith 4768, sahih)

Mu'awiyah al-Qushayri kertoi: Menin Allahin lähettiläs (rh) luo ja kysyin häneltä: "Mitä sanot (määräät) vaimoistamme?" Hän vastasi: "Anna heille ruokaa, jota sinulla on itsellesi ja vaateta heidät sillä, millä vaatetat itsesi ja älä lyö heitä äläkä herjaa heitä."
(Sunan Abi Dawud, 11, Hadith 2139, sahih)

'Aisha kertoi: "Profeetta (rh) ei koskaan lyönyt ketään palvelijoistaan, vaimoistaan, eikä hänen kätensä koskaan lyönyt mitään."
(Sunan ibn Majah, vol 3, kirja 9, hadith 1984, sahih)

Iyas ibn Abdullah ibn Abu Dhubab kertoi:
-- Allahin lähettiläs (rh) sanoi: "Monet naiset ovat tulleet Muhammadin perheen ympärille valittamaan miehistään [jotka löivät heitä]. He [miehet] eivät ole parhaita teistä."
(Sunan Abi Dawud, 11, Hadith 11, Hadith 2141, sahih)

Bahz bin Hakim kertoi isänsä auktoriteetilla isoisänsä (Mu'awiyah ibn Haydahin) sanoneen:
Sanoin: "Allahin lähettiläs, kuinka meidän tulisi lähestyä vaimojamme ja kuinka jättää heidät?"
Hän vastasi: "Tulkaa pelloillenne milloin ja miten haluatte, antakaa hänelle ruokaa, kun otatte ruokaa, vaatettakaa heidät, kun vaatetatte itsenne, älkää herjatko heitä ja älkää lyökö heitä."
Shu'bahin versio: "Että annatte hänelle ruokaa, kun teillä on ruokaa itsellenne ja että vaatetatte heidät, kun vaatetatte itsenne."
(Sunan Abi Dawud, kirja 11, Hadith 2138, hasan sahih)

Muhajid sanoi:
Abdullah bin 'Amr sanoi minulle: Isäni naitti minut naiselle ylhäisestä perheestä ja hän tapasi tulla vaimoni luo kyselemään hänen aviomiehestään.
Hän sanoi: "Mikä mahtava mies hän onkaan! Hän ei koskaan tule vuoteeseeni. Ja hän ei ole koskaan lähestynyt minua sen jälkeen, kun nai minut."
Isäni mainitsi siitä Profeetalle ja hän sanoi: "Tuo hänet minulle."
Joten hän toi minut Profeetalle ja Profeetta sanoi: "Kuinka paastoat?"
Sanoin: "Joka päivä."
Hän sanoi: "Paastoa kolme päivä joka kuukausi."
Sanoin: "Pystyn parempaan."
Hän sanoi: "Paastoa kaksi päivää ja riko paastosi yhtenä päivänä."
Sanoin: "Pystyn parempaan."
Hän sanoi: "Paastoa paras paastoista, Dawudin (rh) paasto: paastoa yksi päivä ja riko paasto toisena päivänä."
'Ata sanoi: "Joku, joka kuuli hänet, kertoi minulle, että 'Umar sanoi, että Profeetta sanoi: "Se, joka paastoa elämänsä jokaisena päivänä, hän ei ole paastonnut."
(Sunan an-Nasa'i, vol 3, kirja 22, Hadith 2391, sahih)

Nainen palkitaan ruhtinaallisesti kaikista niistä hyvistä teoista, jotka hän tekee avioliittonsa eteen:

Umm Salamah kertoi, että Allahin lähettiläs (rh) sanoi:
"Kuka tahansa nainen, joka kuolee siinä tilassa, että hänen aviomiehensä on tyytyväinen häneen, pääsee Paratiisiin."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 7, Hadith 1161, hasan)

Äidit

Olemme myös määrännyt ihmisen pitämään huolta vanhemmistaan; hänen äitinsä on kantanut häntä äärimmäiseen uupumukseen saakka, ja hänen vieroittamisensa on kestänyt toista vuotta. Kiitä Minua ja molempia vanhempiasi. Minun luokseni on kaikkien palattava.
(Koraani 31:14)

Ja Herrasi on määrännyt, että palvelette yksin Häntä, ja teidän tulee tehdä hyvää vanhemmillenne. Jos toinen heistä tahi molemmat saavuttavat korkean iän sinun luonasi, älä halveksi äläkä soimaa heitä, vaan puhuttele heitä kunnioittavasti.
(Koraani 17:23)

Me olemme myös käskenyt ihmisen tehdä hyvää vanhemmilleen; hänen äitinsä on kantanut hänet tuskalla ja synnyttänyt hänet kivulla, ja kantaminen ja vieroittaminen kestää kolmekymmentä kuukautta; ja kun hän saavuttaa kypsyysiän ja täyttää neljäkymmentä vuotta, hän sanoo: »Herra, suo minun olla kiitollinen siitä armosta, jota olet osoittanut minulle ja vanhemmilleni, suo että pystyisin hyviin tekoihin, jotka miellyttävät Sinua, ja salli kaiken koitua jälkeläisteni parhaaksi; totisesti, minä turvaan Sinuun ja kuulun Sinun alamaisiisi.»
(Koraani 46:15)

Bahz bin Hakim kertoi isältään, joka kertoi isoisänsä sanoneen:
"Sanoin: 'Oi, Allahin lähettiläs (rh)! Kuka ansaitsee eniten kunnioitustani?'
Hän sanoi: 'Äitisi.'
Sanoin: 'Kuka sitten?'
Hän sanoi: 'Äitisi.'
Sanoin: 'Kuka sitten?'
Hän sanoi: 'Äitisi.'
Sanoin: 'Kuka sitten?'
Hän sanoi: 'Sitten isäsi, sitten seuraavaksi läheisimmät sukulaiset, sitten seuraavaksi läheisimmät sukulaiset.'"
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 4, kirja 1, Hadith 1897, hasan)

Entä kun Me solmimme liiton israelilaisten kanssa sanoen: »Teidän ei tule palvella ketään muuta kuin Jumalaa, kohdelkaa hyvin vanhempianne ja omaisianne, isättömiä ja köyhiä, hyvä olkoon puheenne kaikille ihmisille, harjoittakaa rukoilemista ja antakaa almuja!» Mutta te käännyitte pois ja luovuitte, muutamia lukuunottamatta.
(Koraani 2:83)

'Abdullah bin Amr kertoi: Allahin apostoli sanoi: "On yksi suurimmista synneistä kirota vanhempansa."
Ihmiset kysyivät: "Oi, Allahin apostoli! Miten ihminen kiroaa vanhempansa?"
Profeetta sanoi: "Hän pahoinpitelee jonkun isän ja tämä pahoinpitelee hänen isänsä ja pahoinpitelee hänen äitiään."
(Bukhari, vol 8, kirja 73, hadith 4)

Muawiya kirjoitti Al-Mughiralle: "Kirjoita minulle, mitä olet kuullut Allahin apostolilta". Niinpä Al-Mughira kirjoitti hänelle:
- - Hän myös kielsi tyhjän - - velvollisuudentunnottomuuden äitiä kohtaan ja pienten tytärten elävältä hautaamisen."
(Bukhari, vol 8, kirja 76, hadith 480)

Ibn Abbas kertoi: Sa'd bin 'Ubada Al-Ansari haki Allahin apostolin päätöstä koskien valaa, jonka hänen äitinsä oli tehnyt, mutta äiti oli kuollut ennen kuin toteutti sen. Allahin apostoli sanoi: "Toteuta se hänen puolestaan." Jotkut ihmiset sanoivat: "Jos kamelien luku nousee kahteenkymmeneen, sitten niiden omistajan täytyy maksaa neljä lammasta Zakatina; ja jos niiden omistaja antaa ne lahjana tai myy ne paetakseen Zakatin maksua ovelasti ennen vuoden loppua, sitten hänen ei ole maksettava mitään, ja jos hän teurastaa ne ja sitten kuolee, sitten Zakatia ei oteta hänen omaisuudestaan."
(Bukhari Vol 9, kirja 86, Hadith 90t)

Abu Huraira raportoi, että henkilö tuli Allahin lähettilään (rh) luo ja sanoi: "Kuka ihmisten keskuudessa ansaitsee eniten käteni hyvän kohtelun?" Hän vastasi: "Äitisi." Tämä kysyi: "Entä sitten (kuka seuraavaksi)?" Hän sanoi: "Edelleen sinun äitisi". Tämä kysyi: "Entä sitten?" Profeetta vastasi: "Edelleen, sinun äitisi." Mies sanoi taas: "Kuka sitten?" Siihen Profeetta sanoi: "Sinun isäsi".
Qutalban mukaan mies ei sanonut "ihmisten keskuudessa".
(Muslim, kirja 32, hadith 6180)

'Abdullah ibn 'Umar sanoi: "Herran miellyttäminen on vanhempien tyytyväisyydessä. Herran suuttumus on vanhemman suuttumuksessa."
(Al-Adab Al-Mufrad, kirja 1, hadith 2)

Lesket

Leskeytymisen tai avioeron jälkeen voi mennä uusiin naimisiin tai olla menemättä, kuten itse haluaa.

Abu Huraira kertoi: Profeetta sanoi: "Se, joka huolehtii leskestä tai köyhästä, on kuin mujahid (sotilas, soturi, taistelija), joka taistelee Allahin tähden, tai kuin hän, joka suorittaa rukouksia kaiken yötä ja paastoa kaiken päivää."
(Bukhari, vol 7, kirja 64, hadith 265)

Pakkoavioliitto
Avioliitto vaatii naisen suostumuksen. Pakkoavioliitto ei ole islamin edessä pätevä, eikä laillinen avioliitto.

Abu Huraira (olkoon Allah häneen tyytyväinen) raportoi Allahin lähettilään (rh) sanoneen: "Naista ilman aviomiestä (tai eronnutta tai leskeä) ei saa naittaa ilman hänen suostumustaan, eikä neitsyttä saa naittaa ennen kuin häneltä on saatu lupa."
He kysyivät Allahin profeetalta (rh): "Kuinka tiedämme neitsyen suostuneen avioliittoon?" Pyhä Profeetta sanoi: "Siitä, että hän pysyttelee hiljaa."

(Muslim, Kirja 9, Hadith 3303)

Ibn ‘Abbaas (olkoon Allah häneen tyytyväinen) kertoi, että neitsyt tyttö tuli Profeetan (rh) luo ja sanoi, että isä oli naittanut hänet vastoin hänen tahtoaan. Profeetta (rh) antoi tytön valita, haluaako hän naimisiin vai ei.
(Abu Dawud, kirja 12, hadith 2096, sahih)

Al-Qasim kertoi: "Nainen Ja'farin jälkeläisistä pelkäsi, että hänen walinsa saattaisi naittaa hänet jollekulle vastoin hänen tahtoaan. Joten hänet lähetettiin kahden vanhemman ansari-miehen, 'AbdurRahmanin ja Mujammi'n, kahden Jariyan pojan luo ja he sanoivat: "Älä pelkää, sillä jos Khansa' bint Khidamin isä naittaisi hänet vastoin hänen tahtoaan, Profeetta mitätöisi sen avioliiton."
(Bukhari, vol 9, kirja 86, hadith 99)

Khansa bint Khidam Al-Ansariya kertoi, että hänen isänsä naitti hänet, kun hän oli matroona, eikä hän pitänyt siitä avioliitosta. Joten hän meni Allahin apostolille ja tämä julisti avioliiton epäpäteväksi.
(Bukhari, vol 7, kirja 62, hadith 69)

'Aisha kertoi, että hänen luokseen tuli tyttö ja sanoi: "Minun isäni naitti minut veljen pojalleen voidakseen kasvattaa omaa statustaan ja minä en halunnut." 'Aisha sanoi: "Istu tähän kunnes Profeetta tulee." "Sitten Allahin lähettiläs tuli ja kerroin hänelle, mitä tyttö oli sanonut. Hän lähetti viestin tytön isälle, kutsuen häntä ja isä jätti asian tytön päätettäväksi." Tyttö sanoi: "Oi, Allahin lähettiläs, hyväksyn, mitä isäni teki, mutta halusin tietää, onko naisilla sananvaltaa tässä asiassa."
(Sunan an-Nasa'i, Vol 4, kirja 26, Hadith 3271, sahih)

Sheikki Ali Badahdah on sanonut: "Jos mies tietää, että hänen morsiamensa perhe pakottaa tyttären naimisiin hänen kanssaan, miehen tulee itse kieltäytyä astumasta avioliittoon. Hänen ei ole laillista naida naista, jonka tietää olevan haluton avioliittoon."

Sheikki Ibn ‘Uthaymeen sanoi isistä, jotka pakottavat tyttäriään naimisiin: "On haram miehelle pakottaa tyttö naimisiin miehen kanssa, jota hän ei halua puolisokseen, ja sitä, mikä on haram, ei voida hyväksyä, eikä toteuttaa, koska pakkoavioliiton solmiminen menisi vastaan sitä kieltoa. Kun sharia kieltää jonkin asian, sitten meidän ei tule osallistua siihen tai tehdä sitä. Jos toteutamme jonkin kielletyn asian, se tarkoittaa, että olemme tulleet osallisiksi siihen ja tehneet sen, ja olemme tehneet sen samanveroisiksi sharian sallimien asioiden kanssa. Näin ollen, oikea näkemys on, että pakkoavioliittoa ei ole hyväksytä avioliitoksi."

Sheikki `Abdur-Rahmaan as-Sa`dee sanoi samasta aiheesta:
"Hänen isänsä ei voi pakottaa häntä, eikä hänen äitinsä voi pakottaa häntä naimisiin, vaikka he molemmat (äiti ja isä) olisivat tyytyväisiä miehen uskonnon harjoitukseen."
(Al Majmoo 'ah As-Sa'diyah, vol 7, s. 349)

Avioliiton estäminen

Samalla kun naisella on oikeus kieltäytyä avioliitosta, on hänellä myös oikeus mennä naimisiin. Naisen vanhemmilla tai kellään muullakaan ei ole oikeutta mielivaltaisesti kieltää häntä avioitumasta mieleisensä miehen kanssa. Kyse on naisen valinnasta.

Abu Huraira kertoi, että Allahin lähettiläs (rh): "Jos joku, jonka uskonto ja luonne miellyttää sinua, kosii sinulta (henkilöä, jonka wali olet), antakaa tämä nainen hänen vaimokseen. Jos ette tee niin, maassa tulee olemaan kaaosta ja tulvimaan eripuraa."
(Tirmidhi, vol 2, kirja 6, Hadith 1084)

Sheikki Muhammad ibn Ibraaheem sanoo, että naista, kuten omaa tytärtä, ei voi perusteettomasti estää menemästä naimisiin: "Jos luoksenne saapuu joku, jonka uskonnollisuuteen ja luonteeseen nainen on tyytyväinen ja joka on yhteensopiva ja walilla ei ole mitään todisteita, ettei kosija ole sopiva, sitten walin täytyy vastata kosijan pyytöön ja luovuttaa nainen hänen vaimokseen. Jos wali kieltäytyy tekemästä niin, hänelle täytyy kertoa hänen velvollisuutensa (antaa nainen vaimoksi). Jos wali silti kieltäytyy tekemästä niin, hän menettää oikeutensa olla naisen wali, ja se oikeus siirtyy seuraavaksi läheisimmälle sukulaiselle isän puolelta."

Sheikki Ibn ‘Uthaymeen sanoi: "Meidän pitäisi tulla sille tasolle, jossa nainen uskaltaa, jos isä kieltää häntä avioitumasta henkilön kanssa, joka on sopiva uskonnollisesti ja luonteeltaan, mennä qaadille (tuomarille) ja qaadi voisi sanoa: "Järjestä hänen avioliittonsa tai minä teen sen, tai joku muu wali tekee sen". Koska on tytön oikeus valittaa qaadille, jos isä kieltäytyy järjestämästä hänen naimisiin menoaan. Tämä on tytön oikeus sharian mukaan. Kunpa pääsisimme sille tasolle, mutta ujous estää useimpia tyttöjä tekemästä sitä."

Sheikki Ibn ‘Uthaymeen sanoo vielä:

"Jos wali kieltää antamasta naiselle lupaa ottamasta miestä, jonka uskonnollisuus ja luonne ovat hyvät, sitten 'walius' siirtyy seuraaviksi lähimmälle miespuoliselle sukulaiselle isän puolelta, sitten seuraaviksi lähimmälle ja niin edelleen. Jos he kieltävät järjestämästä avioliittoa, kuten usein käy, 'walius' siirtyy qaadille (tuomarille) ja qaadin täytyy järjestää naisen avioliitto.

Islamilaiset lakimiehet (olkoon Allah armollinen heille) ovat sanoneet, että jos wali toistuvasti tyrmää sopivien miesten kosinnat, sitten hän on faasiq (pahantekijä) ja häntä ei pidetä enää hyväluontoisena, eikä walina, ja Imam Ahmadin koulukunnan mukaan hän myös menettää oikeutensa johtaa rukouksia ja hänen takanaan ei enää voi suorittaa yhteisrukouksia [ne rukoukset mitätöityvät]. Tämä on vakava asia.

Jotkut ihmiset kieltäytyvät antamasta naisia vaimoiksi sopiville miehille, mutta tyttö voi olla liian ujo pyytääkseen qaadia järjestämään hänen avioliittonsa. Tällaista tapahtuu.
Mutta tyttöjen pitäisi punnita hyviä puolia ja huonoja puolia ja päättää, kummalla on pahemmat seuraukset, sillä että hän pysyy ilman miestä ja antaa walinsa kontrolloida mielihalujensa ja oikkujensa mukaan hänen elämäänsä ja hän tulee vanhaksi, eikä enää halua naimisiin ja sitten wali järjestää hänen avioliittonsa, vaiko sillä, että hän menee qaadille ja pyytää tätä järjestämään avioliiton, koska se on hänen oikeutensa sharian mukaan.

Epäilemättä jälkimmäinen vaihtoehto on parempi, se, että hän menee qaadille ja pyytää tätä järjestämään avioliiton, koska hänellä on siihen oikeus, ja koska qaadille meno ja avioliiton järjestäminen palvelee muidenkin etuja, koska muutkin tulevat seuraamaan hänen esimerkkiään. Toisin sanoen, tämä palvelee kolmea tarkoitusperää:

1. Naisen omia etuja, jotta hän ei jää ilman aviomiestä.

2. Muiden etuja, koska se avaa oven naisille, jotka odottavat jonkun tulevan ennakkotapaukseksi, jota he voivat seurata.

3. Estää alistavia waleja, jotka tekevät päätöksiä tyttärilleen ja muille waliutensa alaisille naisille omien mielialojensa perusteella tai sen perusteella, mitä he itse haluavat.

Tämä palvelee myös Allahin lähettilään (rh) käskyn toteutumista: ‘Jos joku, jonka uskonto ja luonne miellyttää sinua, kosii sinulta (henkilöä, jonka wali olet), antakaa tämä nainen hänen vaimokseen. Jos ette tee niin, maassa tulee olemaan kaaosta ja tulvimaan eripuraa.’

Tämä palvelee myös erityistä etua, joka on avioliiton järjestäminen niille, jotka ovat sopivia uskonnollisuuden ja luonteen vuoksi ja estää heitä astumasta harhaan ja lankeamasta haramiin (kiellettyyn)."

Neitsyys ennen avioliittoa

Joskus kysytään, tarvitseeko naisen olla neitsyt mennessään naimisiin. Nainen on voinut olla aiemmin naimisissa tai islamiin palaavalla olla seksielämää ennen uskoontuloa. Kuten muihin synteihin, esiaviolliseen seksiin voi sortua tietämättömyyttään tai inhimillistä heikkouttaan. Lisäksi nainen on voinut tulla raiskatuksi.
Oli miten oli, avioliitto on avoin kaikille naisille ja miehille, ei millekään rajatulle ryhmälle ihmisiä, jotka eivät ole jotain asiaa tehneet tai kokeneet. Ihminen - olipa nainen tai mies - ei ole toista parempi tai huonompi puolisoehdokas sillä perusteella, onko hän ollut aiemmin yhdynnässä vai ei.

Profeetta Muhammadin (rh) monista vaimosta vain yksi oli neitsyt avioituessaan hänen kanssaan, muut olivat menettäneet neitsyytensä ex-miehilleen. Hänen vaimojaan kutsumme Uskovien äideksi ja he ovat meille esikuvia. He olivat hänelle rakkaita ja läheisiä, eikä avioliittoja mitenkään varjostanut naisten historia.

On vanha myytti, että immenkalvo olisi kalvo, joka repeää kerran elämässä, ensimmäisessä yhdynnässä, jolloin siitä tulee verta. Näin ei ole, vaan immenkalvo on kudosta, jossa on pieni aukko, josta kuukautisveri pääsee ulos ja penis pääsee sisään. Se on erikokoinen eri naisilla. Immenkalvo venyy ensimmäisissä yhdynnöissä, mutta ei repeä tai katoa. Toisilla tulee verta sen venyessä, toisilla ei. Se on aivan yksilöllinen asia. Verenvuoto tai -vuotamattomuus hääyönä ei siis kerro siitä, onko nainen ollut aiemmin yhdynnässä vai ei.
On kulttuureita, joissa neitsyys on jokin itseisarvo ja joissa on perinne esitellä veristä lakanaa hääyön jälkeen muka neitsyyden todistamiseksi. Imaami al-Nawawin mielestä sellainen on hävytöntä käytöstä. Hän viittaa Sahih Muslim-perimätieto-kokoelmaan, jossa Profeetta (rh) sanoo: "Kaikkein syntisin Allahin silmissä Tuomiopäivänä on mies, joka menee vaimonsa luo ja tämä tulee hänen luokseen, ja sitten hän paljastaa naisen salaisuuden."
Imaami al-Nawawi selitti tätä tiukkaa lausuntoa: "Hadith osoittaa, että seksuaalisten tekojen, sanojen, jne., joita vaimo ja mies sanovat toisilleen, paljastaminen julkisuuteen on jyrkästi kielletty."

Sheikki Yaser Birjas sanoo tuosta lakanan esittelyn tavasta:
"Tämä on absoluuttisen haram (laitonta), kauheaa ja toimii Lähettilään (rh) vaatimusta vastaan pitää intiimiasiat yksityisinä. Jos siitä puhuminen, mitä tapahtuu aviomiehen ja vaimon välillä suljettujen ovien takana [seksiasiat], tehtiin laittomaksi Lähettilään (rh) lausuntojen perusteella, entä sen esittely ja esillepano?" Ja hän viittaa samaan hadithiin kuin yllä. Samalla, kun verenvuoto ei todista mitään, verenvuoto tai -vuotamattomuus sekä aiemmat seksikumppanit tai niiden puute ovat yksityisasioita. Onpahan Profeetta (rh) myös sanonut suurin piirtein, että muslimin tulee huolehtia omista asioistaan.

Hijab ja pukeutuminen

"Varhaisina aikoina ihminen oli lähes alasti ja hänen älykkyytensä kasvoi, kun hän alkoi pitää vaatteita. Se, mitä olen tänään ja miten pukeudun, kuvastaa korkeinta ajattelun ja sivilisaation tasoa, jonka ihminen on saavuttanut, ja se ei ole taantuva. Vaatteiden pois riisuminen jälleen on taantumista takaisin muinaisiin aikoihin."
- ihmisoikeusaktivisti ja Nobel-voittaja Tawakkul Karman

Allah on käskenyt kaikkia, miehiä ja naisia, pukeutumaan peittävästi ja vaatimattomasti. Erityisesti rukoillessa pitää pukeutua säädyllisesti. Miksi etenkin naiset pukeutuvat peittävästi ja käyttävät huivia? Koska se on Allahin tahto ja jotta heidät tunnistettaisiin Allahin palvojiksi.

Hijabissa voi tehdä työtä alalla kuin alalla, harrastella ja urheilla - niin pikajuosta olympioissa kuin lainelautailla.

Hijabin noudattamisen velvollisuus on henkilökohtainen valinta: islamin laissa, shariassa, ei ole rangaistusta sen laiminlyömisestä.

Kuukautiset

Islamissa kuukautiset ovat luonnollinen asia. Naiset voivat tehdä samoja asioita ja olla samalla tavalla kanssakäymisessä ihmisten kanssa kuin muutenkin. He voivat aviomiestensä kanssa koskettaa, suudella ja hyväillä. Kun yhä nykypäivänä - saati ennen muinoin - kuukautisista on eriskummallisia myyttejä ja naisia eristetään kuukautistensa ajaksi, islamissa kuukautiset nähtiin ja nähdään yhtä normaalina kuin muut kehon toiminnot:

'Aisha raportoi: Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi minulle: "Anna minulle matto moskeijasta."
Sanoin: "Minulla on kuukautiset."
Tähän hän sanoi: "Sinulla ei ole kuukautiset kädessä."
(Muslim, Kirja 3, Hadith 587)

Zainab bint Abi Salama kertoi: Um-Salama sanoi: "Minulle tuli kuukautiset, kun lojuin Profeetan kanssa villalakanan alla. Joten livahdin pois, otin vaatteita kuukautisia varten ja laitoin päälle. Allahin apostoli sanoi: 'Onko sinulla kuukautiset?' Vastasin: 'Kyllä.'
Sitten hän kutsui minua ja otti minut viereensä villalakanan alle."
Um Salama kertoo yhä: "Profeetta tapasi suudella minua paastoessaan. Profeetta ja minä tapasimme ottaa Janaba-kylvyn (ghuslin) samassa padassa."
(Bukhari, vol 1, kirja 6, hadith 319)

'Aisha raportoi: Join, kun minulla oli kuukautiset ja annoin astian Apostolille (rh) ja hän laittoi suunsa siihen kohtaan, jossa minun oli ollut, ja söin lihaa luusta, kun minulla oli kuukautiset, sitten annoin luun Apostolille (rh) ja hän laittoi suunsa samalle kohdalle, jossa minun oli ollut. Zuhair ei huomauttanut Pyhän Profeetan juomisesta.
(Muslim, Kirja 3, Hadith 590)

Poliittiset oikeudet

Naisilla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle poliittisiin virkoihin. Naisilla on oikeus saada mielipiteensä kuuluville ja heillä oli jopa oikeus väitellä Muhammadin (rh) kanssa. Islamin historiassa naisia on ollut kaikissa yhteiskunnallisesti merkittävissä rooleissa. Julkinen elämä kuuluu naisille siinä, missä miehillekin.

"Uskovaiset, miehet ja naiset, ovat toinen toistensa liittolaisia; he rohkaisevat hyvän tekemiseen ja kieltävät tekemästä pahaa; ja he harjoittavat hartautta sekä antavat säädettyjä almuja, ja he tottelevat Jumalaa ja Hänen lähettilästään. He ovat niitä, joille Jumala osoittaa laupeutensa. Katso, Jumala on väkevä, viisas."
(Koraani 9:71)

Miehet ja naiset ovat toistensa liittolaisia palvoessaan Jumalaa ja rakentaessaan yhdessä toimivaa yhteiskuntaa.

Kuvaillessaan sitä, millainen on hurskas uskova, Koraani mainitsee yhdeksi piirteeksi keskenään neuvottelun, yhteisen päätöksenteon:

"jotka täyttävät Herransa tahdon, rukoillen lakkaamatta, joilla on tapana neuvotella keskenään ja jotka jakelevat siitä, mitä Me olemme heille antanut."
(Koraani 42:38)

Muhammad Asad sanoo kirjassaan The Principles of State and Government in Islam tämän jakeen ulottuvan elämän kaikille poliittisille osa-alueille ja että tämän jakeen vaatimukset täyttääkseen uskovien on pidettävä lainsäädännöllisiä kokouksia. Hän sanoo, että jae viittaa koko yhteisöön: kokouksissa on siis oltava vaaleilla valittuja kansanedustajia niin miehistä kuin naistakin. [1]

Islamilaisen valtion johtaja vahvistetaan kansalaisten uskollisuudenvalalla. Valtion päämies lupaa hallita maata islamin lain mukaan ja vastineeksi kansalaiset lupautuvat olemaan kuuliaisia hänelle. Käytäntö on verrattavissa vaaleihin, sillä valtionjohtajan pallille ei voi päästä saamatta uskollisuuden lupauksia kansalta. Islamin varhaishistoriassa naiset osallistuivat valojen antamisen ja heiltä kysyttiin mielipiteitä siitä, kuka olisi paras johtaja yhteisölle.

Lukuisat joukot naisia kävivät antamassa uskollisuudenvalansa Muhammadillekin (rh) - ja hänen tehtävänsä oli hyväksyä se heiltä:

"Profeetta, kun uskovat naiset tulevat luoksesi ja lupaavat pyhästi, etteivät aseta mitään Jumalan rinnalle, etteivät varasta, eivät tee aviorikosta, eivät surmaa lapsiaan, eivät keksi valheita eivätkä ole tottelemattomia Sinua kohtaan siinä, mikä on kohtuullista, niin ota vastaan heidän lupauksensa ja ano Jumalalta heille anteeksiantoa; totisesti Jumala on anteeksiantava, armollinen."
(Koraani 60:12)

Niitä harhaanjohdettuja muslimeja, jotka haluaisivat asettaa naisten poliittiselle toiminnalle kieltoja, joita Muhammadin (rh) perustamassa valtiossa ei ollut, islaminoppinut Yusuf Al-Qaradawi kritisoi näin:
"Miksi he eivät mainitse tai muista Umm Salamahin hyödyllistä neuvoa Profeetalle (rh) Al-Hudaibiyahin päivänä? Miksi he eivät mainitse tai muista naista, joka hallitsi kansaansa järjellä ja viisaudella ja johti heitä, kaikkein kriittisimmissä tilanteissa, siihen, mikä oli heille hyväksi niin maallisessa elämässä kuin Tuonpuoleisessa, nimittäin Sheban kuningatar? Koraani kertoo, että Sheban kuningatar niin kaunopuheisesti ja lyhyesti kertoi kansalleen, mitä valloittajat tekivät valloittaessaan maita: "Hän sanoi: »Totisesti, kun kuninkaat ryntäävät johonkin kaupunkiin, niin he hävittävät sen raunioiksi ja alentavat sen ylhäisimmät asukkaat. Näin juuri he tekevät." (27:34) [2]

[1] https://www.mwlusa.org/topics/rights/polirights.html
[2] https://www.onislam.net/english/ask-the-scholar/shariah-based-systems/imamate-and-political-systems/170849-a-response-to-those-who-deny-women-political-rights.html

Oikeus koulutukseen

Kautta aikojen naisten koulutuksen merkitystä on vähätelty ja se on jopa estetty. Islam on tehnyt siinä poikkeuksen antamalla naisille oikeuden ja velvollisuuden kouluttautua. Aiheesta kerrotaan enemmän täällä. On sekä miesten että naisten velvollisuus opiskella läpi elämänsä, opetti Muhammad (rh).

Abud-Darda (olkoon Allah tyytyväinen häneen) raportoi: Allahin lähettiläs (rh) sanoi: "Hän, joka seuraa tiedon etsimisen polkua, Allah tekee hänelle polun Paratisiin helpoksi. --"
[Abu Dawud and At- Tirmidhi].
(Riyad as-Salihin, kirja 13, hadith 13)

Koulutus kuului jopa orjanaisille.

Abu Musa kertoi: Allahin apostoli sanoi: "Se, jolla on orjatyttö ja hän kouluttaa tämän ja kohtelee tätä hyvin ja sitten vapauttaa hänet ja järjestää hänet naimisiin, saa kaksinkertaisen palkkion." (Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 720)

Kaari Utrio kirjoittaa teoksessaan Familia 5:
"Oppinut nainen oli pelottava ja naurettava ajatus vielä 1800-luvulla. Ilmiö soti viktoriaanista naisihannetta vastaan."

Näin ajateltiin Euroopassa. Muhammadin (rh) perustamassa 1400 vuoden takaisessa valtiossa nainen, jolla oli paljon koulutusta ja sivistystä, oli aivan luonteva, ei mitenkään outo tai odottamaton asia. Islamin naisihanne, uskovien äidit, olivat hyvin oppineita naisia, erityisesti paras koskaan elänyt naisoppinut Aisha, josta Muhammad (rh) sanoi:
"Ja ei ole epäilystäkään, Aishan paremmuus muihin naisiin on kuin tharidin (lihaa ja leipää) paremmuus muihin aterioihin."
(Bukhari, vol 4, kirja 55, hadith 623)

Mitä muut ovat sanoneet Aishasta, joka on kaikkien muslimien esikuva? Imam adh-Dhahaby sanoi: "En ole koskaan nähnyt Muhammadin (rh) yhteisössä tai missään muussa yhteisössä naista, joka olisi tietäväisempi kuin Aisha."

'Urwah ibn az-Zubayr kertoi sanoneensa Aishalle:
"Kun ajattelen tietämystäsi, ihmettelen todella, kuinka olet saavuttanut sellaisen tietomäärän. Olet paras oppinut fiqhissa (lakiopissa) ja kaikkein tietäväisin arabien päivistä ja sukujuurista. Tapasin vastata itselleni, 'se ei ole ihme, sillä hän on Profeetan (rh) vaimo ja hänen isänsä on Abu Bakr, joka oli quraishin huomattavin oppinut'. Mutta kun aloin miettiä tietämystäsi lääketieteestä, en löytänyt vastausta, joten kerro minulle, miten olet voinut oppia sen kaiken!" Tuona hetkenä Aisha piteli hänen kädestään ja sanoi: "Oi, Urwah! Aina kun Allahin lähettiläs (rh) oli sairas, arabi ja ei-arabi lääkärit määräsivät hänelle hoitoa. Siitä minä muistin reseptit."

Hän myös sanoi: "En ole koskaan nähnyt mitään Aishan veroista, mitä tulee lakiasioihin, runouteen ja lääketieteeseen."

Az Zuhari sanoi: "Jos vertaamme Aishan tietomäärää kaikkien naisten tietomäärän, Aishan ylittää sen."

Yli 40 vuoden opettajanuransa aikana Aisha opetti myös monia miehiä ja miehet tulivat myös kysymään Aishalta uskonnollisia kysymyksiä, jos Muhammad (rh) ei ollut paikalla. Vastaavasti Muhammad (rh) varasi erikseen aikaa naisten opettamiseen. Hän piti tärkeänä, että myös naiset saavat asianmukaisen koulutuksen uskonnosta.

Monet islamin varhaishistorian merkittävistä hadith-oppineista olivat naisia. Heistä on jotain tietoa tässä. Islam ei kannusta opiskelemaan ainoastaan uskontoa, vaan myös maallista tietoa.

Luo kotisivut ilmaiseksi!