Perhe ja avioliitto

Eräs Hänen merkeistään on myös se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, jotta löytäisitte heistä tyydytyksen, ja Hän on antanut teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotka ajattelevat. 
(Koraani 30:12)

Avioliitto on kahden tasavertaisen aikuisen välinen sopimus yhteiselosta, joka perustuu rakkauteen, lempeyteen ja yleisesti Allahin tahtoon. Sen on tarkoitus kestää koko eliniän, mutta sen voi purkaa, jos se osoittautuu toimimattomaksi syystä tai toisesta.

Abu Huraira raportoi Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanoneen:
"Totisesti. Allah sanoo Ylösnousemuksen päivänä: 'Missä ovat ne, joiden välillä on kahdenkeskinen rakkaus Minun Ylistykseni tähden? Tänä päivänä suojaan heitä varjollani, kun ei ole mitään muuta varjoa kuin Minun varjoni.'"
(Muslim, kirja 32, Hadith 6225)

Sahl bin Mu'adh [bin Anas] Al-Juhni kertoi isältään, että Profeetta (rh) sanoi:
"Se, joka antaa Allahin tähden, pitää itsellään Allahin tähden, rakastaa Allahin tähden, vihaa Allahin tähden ja nai Allahin tähden, hän on totisesti täydellistänyt uskonsa."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 4, kirja 11, Hadith 2521, hasan)

Avioliitto ei ole yksilön velvollisuus. Islamissa ei kuitenkaan ole luostarilaitosta: avioliitto vahvistaa suhdetta Jumalaan.

Ibn Abbas kertoi Allahin lähettilään (rh) sanoneen:
"Kahdelle rakastavaiselle ei ole mitään avioliiton veroista."
(Sunan Ibn Majah, Vol 3, kirja 9, Hadith 1847, hasan)

Uskovaiset, varjelkaa itsenne ja perheenne tulelta, joka kuluttaa ihmiset ja kivetkin, jota valvomaan on asetettu enkeleitä, heltymättömiä ja mahtavia; he eivät ole tottelemattomia Jumalan käskyille, vaan tekevät mitä heille on määrätty.
(Koraani 66:6)

'Abdullah bin 'Umar kertoi: Allahin apostoli sanoi: "Totisesti! Jokainen teistä on suojelija ja vastuussa siitä, mikä on annettu hänen tehtäväkseen: imaami (hallitsija, valtias) on ihmisten suojelija ja vastuussa heistä; mies on perheensä (huushollinsa) suojelija ja vastuussa heistä; nainen on miehensä kodin ja hänen lastensa suojelija ja vastuussa näistä; ja orja on isäntänsä omaisuuden suojelija ja vastuussa siitä. Totisesti, jokainen teistä on suojelija ja vastuussa "alaisistaan".
(Bukhari Vol 9, Kirja 89, Hadith 252) 

Abu Huraira kertoi: Kuulin Allahin lähettilään sanovan: "Kaikista naisista, jotka ratsastavat kameleilla (arabeista), quraishin naiset ovat parhaita. He ovat armollisia ja ystävällisiä jälkikasvulleen ja parhaita vartijoita aviomiestensä omaisuudelle." Abu Huraira lisäsi: "Maria, Imranin tytär ei koskaan ratsastanut kamelilla."
(Bukhari, vol 4, kirja 55, hadith 643) 

Vanhempiaan tulee myös kohdella arvostavasti. 

Ja Herrasi on määrännyt, että palvelette yksin Häntä, ja teidän tulee tehdä hyvää vanhemmillenne. Jos toinen heistä tahi molemmat saavuttavat korkean iän sinun luonasi, älä halveksi äläkä soimaa heitä, vaan puhuttele heitä kunnioittavasti.
(Koraani 17:23) 

Perheensä parhaan ajatteleminen on Allahin palvontaa. 

Al-Aswad bin Yazid kertoi: Kysyin 'Aishalta: "Mitä Profeetta tapasi tehdä kotona?" Hän sanoi: "Hän teki työtä perheensä vuoksi ja kuullessaan Adhanin (rukouskutsun) hän meni ulos".
(Bukhari, vol 7, kirja 64, hadith 276)

Sad kertoi: Profeetta vieraili luonani Mekassa, kun olin sairas. Sanoin (hänelle): "Minulla on omaisuutta. Voinko testamentata kaiken omaisuuteni Allahin tähden?"
Hän sanoi: "Et."
Minä sanoin: "Puolet siitä?"
Hän sanoi: "Ei."
Minä sanoin: "Kolmannes siitä?" Hän sanoi: "Kolmanneksen voit antaa, vaikka sekin on liian paljon, sinun on parempi jättää perillisesi varakkaiksi kuin jättää heidät köyhiksi, kerjäämään muilta. Kaikki, mitä käytät, lasketaan Sadaqaksi sinulle, jopa kourallinen ruokaa, jota laitat vaimosi suuhun. Joka tapauksessa, Allah sinut parantakoon, jotta jotkut ihmiset voivat hyötyä sinusta ja toiset voivat vahingoittua sinusta."
(Bukhari, vol 7, kirja 64, hadith 266)

Abu Mas'ud Al-Ansari kertoi: Profeetta sanoi: "Kun muslimi käyttää perheeseensä aikoen saada Allahilta palkkiota, sitä pidetään hänelle Sadaqana."
(Bukhari, vol 7, kirja 64, hadith 263)

Luo kotisivut ilmaiseksi!