Mitä kuuluisat ei-muslimit Profeetta Muhammadista (rh)?

Bosworth Smifu
(Mohammad and Mohammadanism -kirjan kirjoittaja)

"Hän oli Paavi ja Caesar yhdessä: mutta hän oli Paavi ilman Paavin mahtailua, Caesar ilman Caesarin legioonaa, ilman vakituista armeijaa, ilman henkivartijaa, ilman palatsia, ilman kiinteitä tuloja. Jos kellään ihmisellä on oikeutta sanoa, että oikea jumaluus johdatti häntä, niin Muhammadilla, sillä hänellä oli kaikki valta ilman sen välineitä ja tukijoita."
(Mohammad and Mohammadanism, Lontoo, 1874, s. 92)

Leo Tolstoi (1828-1910)
(venäläinen kirjailija)

"Kuka on Muhammed? Muhammed on islamin perustaja ja lähettiläs. Hän on yksi suurimmista henkilöistä, joka on palvellut ihmiskuntaa niin merkittävästi, että hänen voidaan sanoa johdattaneen kokonaisen kansakunnan totuuden valoon. Muhammed antoi heille rakastavan luonteen ja avasi kansalaisyhteiskunnalle kehityksen tien. Hänen lakinsa tulee valloittamaan koko maailman, sillä se on sopusoinnussa järjen ja viisauden kanssa."

Alphonse de Lamartine (1790-1869)
(ranskalainen runoilija) 

"Jos tarkoitusperien mahtavuus ja uskomattomien lopputulosten saavuttaminen menetelmien ja voimavarojen vähyydestä huolimatta, ovat kolme kriteeriä ihmisen neroudelle, niin kuka kehtaa edes verrata yhtäkään modernin historian aikana elänyttä miestä Muhammadiin? Kuuluisimmat miehet kehittivät ainoastaan aseita, lakeja ja imperiumeja. Jos he ylipäätänsä perustivat mitään, niin korkeintaan materiaalisia voimia, jotka usein hajosivat heidän silmiensä edessä. Tämä mies ei liikuttanut pelkästään armeijoita, lainsäädäntöjä, valtakuntia, ihmisiä ja hallintoja vaan miljoonia hänen aikanaan maapallon yhtä kolmatta osaa asuttaneista ihmisistä. Ja tämän lisäksi hän liikutti alttareita, jumalia, uskontoja, ideoita, uskomuksia ja sieluja..."

Filosofi, kaunopuhuja, profeetta, lainlaatija, soturi, ajatusten valloittaja, rationaalisten uskonoppien ja kuvattoman uskonlahkon entisöijä, kahdenkymmenen maanpäällisen ja yhden hengellisen imperiumin perustaja - hän oli Muhammad. Tarkastellessamme kaikkia standardeja, joiden perusteella voidaan ihmisen mahtavuutta mitata, voimme kaikki kysyä; onko ketään miestä, joka olisi mahtavampi kuin hän?"

Lamartine pohti profeetta Muhammedin viestiä niin syvällisesti, että heräsi tällaisia kysymyksiä: "Ajatteletteko, että Muhammed oli vilpillinen tai että hän oli väärällä asialla?"
Lamartine vastasi:
"Tutkittuani hänen elämänkertaansa, biografiaansa ja historiaansa sanon: Todellakaan, hän ei ollut sellainen."
Hän sanoo: "Vilpillisyys, petollisuus, vääryys ja valheellisuus eivät sovi profeetta Muhammedille. Päinvastoin nämä piirteet sopivat enemmän niille tekopyhille ihmisille, jotka kirjoittivat profeetta Muhammedista vääryyksiä. Nämä kirjoittajat ovat tekopyhiä, sillä nuo ominaisuudet eivät sovi profeetta Muhammedille."

Michael H. Hart (1932-)
(amerikanjuutalainen astrofyysikko ja historioitsija)

"Muhammedin valinta maailman vaikutusvaltaisimpien ihmisten luettelon kärkeen saattaa yllättää jotkut ja herätti vastaväitteitä toisissa, mutta hän on historian ainoa henkilö, joka menestyi erinomaisesti sekä hengellisellä että maallisella tasolla."

Sarojini Naidu (1879-1949)
(intialainen lapsinero, vapaustaistelija ja runoilija)

"Islam on ensimmäisiä uskontoja, joka kutsuu ja laittaa käytäntöön oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden, ja tämä oikeudenmukaisuus ja yhden- vertaisuus alkaa moskeijasta, jossa viisi kertaa päivässä kutsutaan ihmisiä rukoukseen, ja jossa maanviljelijä ja kuningas kumartavat vieri vierekkäin alistuen ja tunnustaen sen, että Jumala on Suurin... Minua ihmetytti tässä uskonnossa tämä yhtenäisyys, joka ei hyväksy eriytymistä, ja joka automaat tisesti tekee ihmisistä toistensa veljiä."

Almster Sanks (1831-1883)
(amerikkalainen orientalisti)

"Muhammad ilmestyi 570 vuotta Messiaan jälkeen, ja hänen työnsä oli ihmisten mielten ylentäminen, niiden ravitseminen jaloilla luonteen periaatteilla, ja niiden palauttaminen uskomaan yhteen Jumalaan ja tuonpuoleiseen elämään. Islaminuskon ajatukset ovat vaikuttaneet maailmaan todella vahvasti ja vapauttaneet ihmismielen sen painavista kahleista, joita pappien rakennelmat pitivät kasassa. Muham mad pyyhki ja tuhosi kaikki rukouspaikoissa olleet kuvat ja patsaat, jotka kuvasivat Täydellistä Luojaa, kunnes hän vapautti ihmisten ajatukset uskosta ruumiillistuneeseen, ihmisenkaltaiseen Jumalaan."

G. Bernard Shaw (1856-1950)
(englantilainen näytelmäkirjailija, jolle myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto vuonna 1925)

"Maailma tarvitsee suuresti miestä, joka ajattelee niin kuin Muhammad; hän oli profeetta joka jatkuvasti asetti uskontonsa kunnian asemaan. Tämä on vahvin uskonto kaikkien uskontojen parissa; joka säilyy ikuisesti, ja näen useita minun kansas- tani hyväksyvän tämän uskonnon tietoon ja harkintaan nojaten. Ja tämä uskonto tulee löytämään sijansa ja levittäytymään tälle mantereelle (Eurooppaan). Suvaitsemattomuuden ja tietättömyyden sato ilmeni keskiaikana niin, että uskonoppineet kuvasivat Muhammadin uskontoa hämäränä ja huonona, kristinuskolle vihamielisenä asiana. Olen tutkinut tätä miestä ja huomannut hänen elämänsä olleen ihmeellinen, ja päätynyt ymmärtämään että hänen uskon tonsa ei ole kristinuskon vihollinen vaan sitä tulisi nimittää ihmisen pelastukseksi. Minä uskon, että jos Muhammadin kaltainen mies ottaisi nykypäivänä maailman diktaattorinvallan vastuulleen, niin hän onnistuisi ratkaisemaan sen ongelmat tavalla, joka toisi sille kauan kaivatun rauhan ja onnellisuuden."

Annie Besant (1847 - 1933)
(sosialistivaikuttaja, journalisti, teosofisen seuran puheenjohtaja sekä Idän Tähti - järjestön perustaja)

"On mahdotonta kenenkään, joka opiskelee tämän mahtavan arabian profeetan elämää ja luonnetta, ja tietää hänen opetuksistaan ja elämästään, olla tuntematta muuta kuin kunnioitusta tätä mahtavaa profeettaa kohtaan, joka oli yksi Korkeimman lähettiläistä. Ja vaikka kerronkin teille hänestä asioita, joita monet ovat saattaneet sisällyttää ja kirjoittaa kirjoihinsa ja teoksiinsa, niin huomaan joka kerran niitä lukiessani, että itsessäni herää ihmetys ja kunnoitus tätä mahtavaa arabiopettajaa kohtaan. Väitätkö kenties, että tämä mies, joka meni alle 25-vuotiaana naimisiin naisen kanssa joka oli häntä huomattavasti vanhempi, pysyi hänen rinnallaan 26 vuotta, ja sitten saavuttaessaan 50 vuoden iän - iän jossa ruumiin halut kuihtuvat - olisi mennyt naimisiin halujen ja himojen tyydyttämisen vuoksi? Tämä ei ole oikea tapa ja asenne tuomita ihmisiä. Ja jos katsot niitä naisia, joiden kanssa hän myöhemmin avioitui, huomaat että jokainen heistä oli syynä liittolaisuuden muodostumisessa profeetan ja eri heimojen ja niiden jäsenten välillä, heidän avioliitostaan syntyi selvä hyöty hänen uskonnolleen ja sen seuraajille, tai he olivat naisia jotka olivat suuressa suojelun ja tuen tarpeessa."

Mahatma Gandhi (1869 - 1948)
(Intian itsenäisyysliikkeen johtaja, itsenäisyys- ja kansalaisoikeusjohtaja)

"Halusin tietää sen henkilön piirteistä ja elämästä, joka ilman epäilystäkään on huojuttanut ja vaikuttanut miljoonien ihmisten sydämiin... Olen tullut ehdottoman vakuuttuneeksi siitä, että islam ei yltänyt saavutuksiinsa miekan avulla vaan se johtui profeetan äärimmäisen yksinkertaisesta elämäntavasta ja täydellisestä vaatimattomuudesta; hänen totuudellisuudestaan ja tunnollisuudestaan valojen ja lupauksien täyttämisessä, syvästä omistautuneisuudestaan ystäviään ja seuraajiaan kohtaan, rohkeudestaan, pelottomuudestaan sekä ehdottomasta luottamuksestaan Jumalaa ja omaa viestiään kohtaan. Ei miekka, vaan nämä piirteet olivat heidän kantajansa, joilla he selviytyivät kaikista esteistä. Kun suljin toisen niteen (Profeetan elämänkerrasta), olin surullinen siitä, ettei minulla ollut enempää luettavaa tuosta mahtavasta elämästä."

K. S. Ramakrishna Rao (1932-)
(intialainen professori, filosofi, psykologi, opettaja, tutkija ja hallintomies)

"En pysty kertomaan teille Muhammadin luonteesta kokonaisuudessaan, mutta se mitä pystyn antamaan teille, on pieni katkelma hänen elämästään lyhyiden ja kauniiden kuvauksien kautta. Hän on Muhammad profeetta, Muhammad soturi, Muhammad kauppias, Muhammad poliitikko, Muhammad saarnaaja, Muhammad hyväntekijä, Muhammad orpojen tukija ja orjien suojelija, Muhammad naisten vapautta ja ja Muhammad tuomari. Hänen menestymisensä kaikissa näissä upeissa ihmisen elämän eri rooleissa antaa hänelle kiistattoman oikeuden tulla kutsutuksi sankarin nimellä."

Edward Gibbon ja Simon Oakley
(historioitsija sekä orientalisti)

"Hänen uskontonsa leviäminen ei ole mikään ihme, mutta sen jatkuvuus ja vakaana pysyminen on asia, joka ansaitsee meidän ihmetyksemme. Sama puhdas ja täydellinen vaikutus, jonka hän syövytti Mekkaan ja Medinaan, on säilynyt 1200 vuoden vallankumousten jälkeenkin intialaisten, afrikkalaisten ja turkkilaisten Koraanin käännynnäisten parissa. Muhamettilaiset ovat yhtenäisenä joukkona kestäneet houkutukset muuttaa tai heikentää uskontonsa päämäärää ja sille omistautumista huolimatta siitä, että heidän ymmärryksensä uskosta perustuu rajalliseen ihmisjärkeen ja tuntemuksiin. 'Uskon yhteen Jumalaan ja Muhammadiin, Jumalan Lähettilääseen' on muuttumaton ja yksinkertainen islamin uskontunnustus. Älyllistä kuvausta ja ymmärrystä Jumalasta ei koskaan taannutettu mihinkään näkyvään idolin muotoon; profeetan kunnia ja piirteet eivät koskaan menneet ihmishyveellisyyden rajojen yli, ja hänen elämänohjeensa sitoivat hänen seuraajiensa kunnioituksen häntä kohtaan järjelle ja uskonnolle hyväksyttäviin rajoihin."
(History of the Saracen Empire, Lontoo, 1870) 

Javier Hernandez "Chicharito" Balcazar
(meksikolainen jalkapalloilija)

"En ole muslimi, mutta minusta paras ihminen on Profeetta Muhammad."

Arnold J. Toynbee
(brittiläinen historioitsija)

"Rotutietoisuuden kuolema muslimien keskuudessa on yksi islamin ja sen ajan maailman huomattavimpia saavutuksia. Tämän islamilaisen hyveen leviämiselle on huutava tarve."

Uri Avnery
(israelilainen journalisti)

"Muslimi-Espanja oli paratiisi juutalaisille, eikä muslimimaailmassa ole koskaan ollut juutalaisten holokaustia. Jopa vainot olivat äärimmäisen harvinaisia. Muhammad julisti, että 'Kirjan kansaa' tuli kohdella suvaitsevaisesti painottaen olosuhteita, jotka olivat huikean paljon vapaamielisemmät kuin Euroopassa samaan aikaan. Muslimit eivät ole koskaan pakottaneet uskontoaan kristityille tai juutalaislle, mikä näkyy siitä, että lähes kaikki katolisesta Espanjasta karkotetut juutalaiset asettuivat muslimimaihin ja kukoistivat siellä."

De Lacy O'Leary
(orientalisti)

"Historia tekee kuitenkin selväksi, että legenda fanaattisista muslimeista pakottavat islamia miekalla valloitetuille roduille, on yksi fantastisimmista absurdeista myyteistä, joita historioitsijat ovat ikinä toistaneet."
(Islam at the Crossroads, London, 1923, s. 8) 

A. S. Tritton
(arabian kielen asiantuntija)

"Kuva muslimisotilaasta lähestymässä miekka toisessa kädessä ja Koraani toisessa, on aivan väärä."
(ISLAM, London, 1951, s. 21)

Luo kotisivut ilmaiseksi!