Kunniamurhat


Kunniamurhassa yhteisö, usein perhe tai suku, kokee jonkun jäsenensä aiheuttaneen sille häpeää ja asian korjaamiseksi se murhaa jäsenensä tai järjestää tämän murhan. Niitä tapahtuu monien eri kulttuurien keskuudessa. Islamin näkökulmasta kunniaväkivalta on järjetöntä ja kaikissa muodoissaan kiellettyä. Sitä harjoittavien kunniakäsitykset eivät sovi uskontoon. Ensinnäkin on ymmärrettävä, että islamissa ei ole omankädenoikeutta. Vain oikeuslaitos voi laittaa rangaistukset täytäntöön, saatuaan painavat todisteet - mitkään huhupuheet eivät riitä. Kunniamurhien uhreiksi tietysti päätyy paljon niitäkin, jotka eivät edes ole tehneet mitään kiellettyä. 

Mitä Koraani sanoo aiheesta, niistä, jotka syyllistyvät kunniaväkivaltaan?

Mutta sen palkka, joka tahallisesti surmaa uskovaisen, on iankaikkisesta oleva Helvetti, sillä Jumala on vihastunut häneen, kironnut hänet ja valmistanut hänelle peloittavan rangaistuksen.
(Koraani 4:93)

Tämän johdosta annoimme Israelin lapsille säädöksen, että kuka ikinä ottaa hengiltä ihmisen muutoin kuin verikostoksi tai pahuuden ehkäisemiseksi maassa, hän on kuin olisi tappanut kaikki ihmiset
(Koraani 5:32) 

Sheikki Ahmad Kutty, senioriluennoitsija ja islaminoppinut Islamic Institute of Torontosta (Toronton Islamilaisesta Instituutiosta), Ontariosta, Kanadasta, sanoo:

"Islamissa ei ole sellaista käsitettä kuin 'kunniatappaminen'. Islam pitää jokaista sielua korkeassa arvossa, eikä hyväksy mitään rikosta siinä. Se ei salli ihmisten ottaa lakia omiin käsiinsä ja johtaa oikeutta, koska sellainen johtaisi kaaokseen ja laittomuuteen. Näin ollen, tähän perustuen, islam ei hyväksy sellaisia tappoja.

Ensinnäkin, kun joku tapetaan rangaistukseksi, oikeuslaitokselta täytyy tulla siitä sitova määräys. Yksilöillä itsellään ei ole valtaa tuomita tapauksia, eikä antaa rangaistuksia. Näin ollen muslimin ei pidä rangaista kunniamurhaamalla, koska se johtaisi viidakon lakiin. Sivistynyttä yhteiskuntaa ei voi pyörittää sellaisilla laeilla."

Sheikki `Atiyyah Saqr, Al-Azhar Fatwa Committeen entinen johtaja sanoo:

"Kuten kaikki muutkin uskonnot, islam kieltää tiukasti murhan ja tappamisen ilman laillista oikeutusta. Allah, Kaikkein Korkein, sanoo: 'Mutta sen palkka, joka tahallisesti surmaa uskovaisen, on iankaikkisesta oleva Helvetti, sillä Jumala on vihastunut häneen, kironnut hänet ja valmistanut hänelle peloittavan rangaistuksen.' (4:93)

Niin kutsuttu 'kunniatappaminen' perustuu tietämättömyyteen ja moraalien ja lakien epäarvostukseen, eikä sitä voi lakkauttaa kuin kurinpidollisilla rangaistuksilla.

On sanomattakin selvää, että ihmiset eivät saa ottaa lakia omiin käsiinsä, vaan on muslimivaltion ja siihen kuuluvien elinten velvollisuus ylläpitää rauhaa, turvallisuutta, jne., ja estää kaaosta ja epäjärjestystä hiipimästä muslimiyhteiskuntaan."

Erinomainen muslimioppinut sheikki Muhammad Al-Hanooti, North American Fiqh Councilin (Pohjois-Amerikan Lakioppineuvosto) jäsen, lisää:

"Islamissa ei ole tilaa epäoikeutetulle tappamiselle. Jopa annettaessa kuolemantuomiota, vain hallitus voi soveltaa lakia juridisten prosessien kautta [kansankielellä ilmaistuna: oikeudenkäynti vaaditaan, ei omankädenoikeutta]. Kellään ei ole valtaa panna lakia täytäntöön, paitsi viranomaisilla, jotka ovat siitä vastuussa.

Kunniatappaminen on väärä kulttuurillinen perinne. Se on epäoikeudenmukainen ja epäinhimmillinen teko. Sen tyyppinen murhaaja ansaitsee rangaistuksen."


Mitä Profeetta Muhammad (rauha hänelle) sanoo?

"Älkää tappako yhtään vanhusta, lasta tai naista."

Hudhayfah sanoi:

"Profeetan (rh) aikana oli asioita, jotka tekivät niitä toistaneesta miehestä tekopyhän loppuelämäkseen. Nyt kuitenkin kuulen näitä samoja asioita toistettavan 10 kertaa päivässä (eikä kukaan tunnu välittävän)." 

Malikin Muwattavassa sanotaan:

"Älä tutki ihmisten vikoja aivan kuin olisit Herra. Tutki sen sijaan omia vikojasi aivan kuin olisit orja."

Luo kotisivut ilmaiseksi!