Islamin suhtautuminen muihin uskontoihin

Islamiin ei liity pyrkimystä saada kaikkia ihmisiä käännytettyä muslimeiksi. Allah palkitsee ne, jotka tottelevat Häntä vilpittömästä halusta palvoa Häntä, ei niitä, jotka tekevät niin jonkin muun syyn vuoksi.

Muslimit voivat vain kertoa islamista muille ja auttaa muita islamiin - mutta ei ketään toista ihmistä ole mahdollista käännyttää islamiin, sillä johdatus tulee vain Jumalalta ja islamin kääntyminen tai siinä pysyminen on päätös, joka ihmisen pitää itse tehdä. Allah lähetti Muhammadin (rauha hänelle) vain armoksi ihmiskunnalle ja varoittajaksi, eikä hänenkään tehtävänsä ollut käännyttää ketään. Ei hän olisi edes pystynyt tekemään niin, ei hän ollut todellakaan mikään velho tai Jumala.

Sinut, Muhammed, olemme lähettänyt totuuden ilmoittajaksi, ilosanoman julistajaksi ja varoittajaksi, eikä sinun tarvitse olla vastuussa Helvetin tuleen joutuvista. (Koraani 2:119)

Totisesti, sinä et kykene tekemään kuolleita eläviksi etkä saamaan kuuroja kuulemaan kutsuasi, kun he kokonaan kääntävät sinulle selkänsä. Et voi myöskään johdattaa sokeita pois eksymyksestään. Totisesti, voit johdattaa vain niitä, jotka uskovat merkkeihimme ja ovat alistuvaisia.
(Koraani 30:52-53)

Voitko saada kuurot kuulemaan tai ohjata sokeita ja kokonaan eksyneitä?
(Koraani 43:40)

(Hyvä huomio on sekin, että Bören Koraanin käännöksessä toistuu sana "varoittaja" 46 kertaa, sillä niitä profeetat olivat - kertaakaan siellä ei mainita sanaa "käännyttäjä".)

"Arabien suvaitsevaisuus
Kristittyjen hallitsijoiden toimeenpanemien vainojen vuoksi monet juutalaiset suhtautuivat myönteisesti arabien valloitukseen, jotka toivat mukanaan suurempaa suvaitsevaisuutta. Juutalaisyhteisöt kukoistivat Lähi-idässä, Espanjassa ja Pohjois-Afrikassa, etenkin Kairossa. Islamilaisissa maissa monet juutalaiset (ja muut tunnustetut ei-islamilaiset uskonnonharjoittajat) olivat vihollisiltaan turvassa; he saivat harjoittaa uskontoaan ja päättää valtaosin omista asioistaan. Tosin heidän oli maksettava enemmän veroa eivätkä he saaneet kantaa asetta."
Värikäs maailmanhistoria, WSOY

"On syytä muistaa, että islamin ensimmäisen laajenemisperiodin aikana - laajimmillaan valtakunta levittäytyi Pyreneiltä Hindustaniin asti - valloittajat kohtelivat kunnioituksella valtaamiensa maiden uskonnollisia näkemyksiä ja rakenteita"
Maailmanhistoria 8: Varhaiskeskiaika ja islam, s. 47

''Islamilainen suvaitsevaisuus helpotti uskonnon leviämistä. Arabeille ei ollut tärkeää valloitettuje alueiden asukkaiden käännyttäminen, vaan heidän hallitsemisensa. Arabit eivät puuttuneet ihmisten uskontoon tai muuhunkaan elämään, jos uudet alamaiset maksoivat verot. Alueen ei-islamilaisilta kerättiin korkeampia veroja. -- Arabiavalloittajiin suhtauduttiin usein myönteisesti. Valloittettujen alueiden asukkaat ymmärsivät pian, että muslimeina heidän yhteiskunnallinen asemansa paranisi, joten ihmiset kääntyivät vapaaehtoisesti islamiin.'' 
Forum 6 

Israelilainen journalisti Uri Avnery sanoi:

"Muslimi-Espanja oli paratiisi juutalaisille, eikä muslimimaailmassa ole koskaan ollut juutalaisten holokaustia. Jopa vainot olivat äärimmäisen harvinaisia. Muhammad julisti, että 'Kirjan kansaa' tuli kohdella suvaitsevaisesti painottaen olosuhteita, jotka olivat huikean paljon vapaamielisemmät kuin Euroopassa samaan aikaan. Muslimit eivät ole koskaan pakottaneet uskontoaan kristityille tai juutalaislle, mikä näkyy siitä, että lähes kaikki katolisesta Espanjasta karkotetut juutalaiset asettuivat muslimimaihin ja kukoistivat siellä." 

A. S. Tritton on sanonut:

"Kuva muslimisotilaasta lähestymässä miekka toisessa kädessä ja Koraani toisessa, on aivan väärä."
(ISLAM, London, 1951, s. 21)

Patriarch Ghaytho on kirjoittanut:

"Arabit, joille Herra on antanut valtaa ympäri mailmaa, kohtelevat meitä kuten tiedätte; he eivät ole kristittyjen vihollisia. He todella ylistävät yhteisöämme ja kohtelevat pappejamme ja pyhimyksiämme arvokkuudella ja he antavat avustuksia kirkoille ja luostareille."

Will Durant taas on sanonut:

"Kun Umayyad oli Umaijadien dynastian kalifaatti, kaikki liiton alueen kristityt, zarathustralaiset ja juutalaiset nauttivat sellaista suvaitsevaisuuden tasoa, jota ei nykypäivänäkään nähdä kristityissä maissa. He saivat vapaasti harjoittaa omia rituaalejaan ja heidän kirkkonsa ja temppelinsä säilytettiin. Heillä oli autonominen asema, jossa heitä koskivat oppineiden ja tuomareiden uskonnolliset lait."

De Lacy O'Leary sanoo kirjassa Islam at the Crossroads, London, 1923, sivulla 8:
"Historia tekee kuitenkin selväksi, että legenda fanaattisista muslimeista pakottamassa islamia miekalla valloitetuille roduille, on yksi fantastisimmista absurdeista myyteistä, joita historioitsijat ovat ikinä toistaneet."

'Aisha kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) ja Abu Bakr palkkasivat miehen Bani-Ad-Dilin heimosta asiantuntijajohdattajaksi (joka oli quraishien pakanauskonnosta). Profeetta (rauha hänelle) ja Abu Bakr antoivat hänelle kaksi ratsastuskamelia ja saivat häneltä lupauksen, että mies toisi heidän kamelinsa kolmannen päivän aamuna Thaurin luolaan.
(Bukhari, vol 3, kirja 36, hadith 465)

Luo kotisivut ilmaiseksi!