Puhuminen

Jabir kertoi kuulleensa Pyhän Profeetan (rauha hänelle) sanovan:
"Muslimi on se, jonka käsiltä ja kieleltä muslimit ovat turvassa."
(Muslim, kirja 1, Hadith 65)

Puhu totta

jotka ovat kärsivällisiä, totuudellisia, hurskaita, vieraanvaraisia, jotka aamuhämärissä rukoilevat syntejään anteeksi
(Koraani 3:16)

Uskovaiset, täyttäkää tarkoin velvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja puhukaa totuuden sanoja,
(Koraani 33:70)

Välttäkää siksi epäjumalien saastaisuutta ja valheellisia puheita.
(Koraani 22:30)

Abdullah bin Mas'ud (olkoon Allah tyytyväinen häneen) raportoi:
Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Totuus johtaa hurskauteen ja hurskaus johtaa Paratiisiin. Ihminen jatkaa totuuden puhumista, kunnes pääsee Allahin luo totuudellisena. Valheellisuus johtaa päinvastaiseen ja päinvastainen johtaa Tuleen (Helvettiin) ja ihminen jatkaa valheiden kertomista, kunnes pääsee Allahin luo valehtelijana."
(Riyad as-Salihin, kirja 1, Hadith 54)

Malik kertoi minulle kuulleensa, että Abdullah ibn Masud sanoi: "Täytyy kertoa totuus. Totuudellisuus johtaa oikeaan tekoon. Oikea teko johtaa Puutarhaan. Varokaa valehtelua. Valehtelu johtaa korruptioon ja korruptio johtaa Tuleen. Ettekö tiedä, että sanotaan, 'hän puhuu totta ja toimii oikein' ja 'hän valehtelee ja on korruptoitunut.'"
(Malikin Muwatta, kirja 56, Hadith 16)

Malik kertoi minulle, että hän kuuli jonkun sanoneen Luqmanille, "Mikä toi sinut tähän, minkä näemme", tarkoittaen hänen korkeaa asemaansa.
Luqman sanoi: "Totuudellinen puhe, luottamuksen arvoisena oleminen ja sellaisen jättäminen, mikä ei koske minua."
(Malikin Muwatta, kirja 56, Hadith 17)

Jo ennen profeetaksi tuloa Muhammad (rauha hänelle) tunnettiin lempinimillä "Totuudellinen" ja "Luotettava".

Älä juorua

Ellei Jumalan laupeus ja Hänen armonsa olisi tukenanne tässä maailmassa ja tulevassa, niin totisesti suuri onnettomuus olisi teitä kohdannut juorupuheen tähden, johon sotkeuduitte
(Koraani 24:14)

Jumala ei rakasta sitä, että ihmisistä levitetään pahoja huhuja, paitsi milloin joku on kärsinyt vääryyttä; niin, Jumala on kuuleva, tietävä.
(Koraani 4:148)

Totisesti, jotka levittävät häväistysjuttuja uskovaisista, niitä kohtaa tuskallinen tuomio tässä maailmassa ja tulevassa, sillä Jumala tietää, mutta te ette tiedä.
(Koraani 24:19)

Ja kun heille tulee jokin tieto, joka herättää turvallisuuden tai pelon tunteen, he suoraa päätä levittävät sitä, sen sijaan että alistaisivat sen profeetan ja niiden (henkilöiden) tutkittavaksi, joilla on arvovaltaa; silloin arvostelukykyiset heidän joukossaan saisivat varman tiedon näiltä. Ilman Jumalan armoa ja laupeutta olisitte te, harvoja lukuunottamatta, jo käyneet Saatanaa seuraamaan.
(Koraani 4:83)

Ibn 'Abbas sanoi: "Allahin lähettiläs ohitti kaksi hautaa ja hän sanoi: 'Heitä rangaistaan, mutta heitä ei rangaista minkään suuren takia. Yksi heistä ei estänyt virtsaa sotkeentumasta vaatteisiinsa ja toinen tapasi kulkea levittämässä ilkeitä juoruja."
(Sunan ibn Majah, Vol 1, kirja 1, Hadith 347, sahih)

Älä puhu turhanpäiväisyyksiä

Totisesti, uskovaiset menestyvät, --
ja jotka karttavat turhanpäiväistä puhetta
(Koraani 23:1, 23:3)

Ne, jotka eivät anna väärää todistusta, ja jotka turhaa puhetta kuullessaan kulkevat arvokkaasti ohi,
(Koraani 25:72)

Warrad kertoi: (Al-Mughira bin Shu'ban kirjuri) Muawiya kirjoitti Al-Mughiralle: "Kirjoita minulle, mitä olet kuullut Allahin apostolilta". Niinpä Al-Mughira kirjoitti hänelle:
"Kuulen hänen sanovan jokaisen rukouksen päätteeksi: 'La ilaha illal-lahu wahdahu la sharika lahu, lahu-l-mulk wa lahuI-hamd, wa huwa 'ala kulli Shai-in qadir.' Hän myös kielsi tyhjän puheen, kysymästä liikaa kysymyksiä (uskonnosta), tuhlaamasta rahaa, pitämästä itsellä jotain, mitä kuuluisi antaa pois ja kyselemästä muilta (ilman todellista tarvetta), velvollisuudentunnottomuuden äitiä kohtaan ja pienten tytärten elävältä hautaamisen."
(Sahih Bukhari, vol 8, kirja 76, hadith 480)

Älä syyttele muita

Niitä, jotka syyttävät vapaasti käyttäytyviä, mutta siveitä ja uskovia naisia, kohtaa totisesti kirous tässä maailmassa ja tulevassa, ja heille langetetaan ankara rangaistus.
(Koraani 24:23)

Jotka syyttävät aviovaimoja haureellisesta elämästä eivätkä tuo neljää todistajaa, heille annettakoon kahdeksankymmentä raipaniskua, älköönkä heidän todistustaan milloinkaan vast'edes kuunneltako, sillä he ovat jumalattomia ihmisiä.
(Koraani 24:4)

Abu Dhar kertoi kuulleensa Profeetan (rauha hänelle) sanovan: "Jos joku syyttää toista fusuqiksi (sanoo hänen olevan 'fasiq', paha ihminen) tai syyttää häntä kufrista, sellainen syytös palaa häneen itseensä, mikäli hänen seuralaisensa on syytön."
(Bukhari, vol 8, kirja 73, Hadith 71)

Älä pilkkaa muita

Te, jotka uskotte, älkää antako ihmisten nauraa toisilleen, olkoonpa, että he ovat näitä parempia; älkööt naiset naurako toisille naisille, vaikka olisivatkin parempia kuin nämä. Älkää etsikö vikoja toisistanne älkääkä kutsuko toisianne pilkkanimillä. Kurjaa on joutua huonoon huutoon, uskon omaksumisen jälkeen, ja ne, jotka eivät käänny, ovat jumalattomia. Te, jotka uskotte, karttakaa pahoja luuloja, sillä epäileminen on totisesti joissakin tapauksissa synti. Älkää vakoilko älkääkä panetelko toisianne! Haluaako joku teistä syödä kuolleen veljensä lihaa? Sitä kyllä inhoatte. Huolehtikaa velvollisuuksistanne Jumalaa kohtaan! Jumala on armahtavainen ja laupias.
(Koraani 49:11-12)

AbuJubayrah ibn ad-Dahhak kertoi: "Tämä jae paljastettiin meille, Banu Salimahin heimolle: "Älkää kutsuko toisianne (loukkaavilla) lempinimillä" (49:11) --
"Kun Allahin lähettiläs (rauha hänelle) tuli luoksemme, kaikilla meillä oli kaksi tai kolme nimeä."
Allahin lähettiläs (rauha hänelle) alkoi sanoa: "Oi, se-ja-se!"
Mutta he sanoivat: "Pysy vaiti, Allahin lähettiläs! Hän suuttuu tuosta nimestä."
Joten tämä jae paljastettiin: "Älkää kutsuko toisianne (loukkaavilla) lempinimillä."
(Sunan Abi Dawud, kirja 42, Hadith 4944, sahih)

Älä vanno minkään muun kuin Allahin kautta

Poikkeuksena Koraanin lausuminen, esim. "Kautta taivaan ja aamutähden! " (86:1) tai "kautta valonsa lainaavan kuun" (91:2).

Sa'id ibn Ubaydah sanoi:
Ibn Umar kuuli miehen vannovan: "Ei, vannon kautta Kaaban."
Ibn Umar sanoi: "Kuulin Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanovan: "Hän, joka vannoo minkään muun kuin Allahin kautta, on polyteisti."
(Sunan Abi Dawud, kirja 21, Hadith 3245, sahih)

Abu Huraira kertoi: Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Älkää vannoko isienne kautta tai äitienne kautta tai Allahin kilpailijoiden kautta; ja vannokaa Allahin kautta vain, kun puhutte totta."
(Sunan Abi Dawud, kirja 21, Hadith 3242, sahih)

Älä anna väärää valaa

Abdullah bin Mas'ud kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi:
"Se, joka vannoo väärän valan anastaakseen muslimin omaisuutta laittomasti, hän tulee tapaamaan Allahin ja Hän on vihainen tälle henkilölle."
(Sunan ibn Majah Vol. 3, Book 13, Hadith 2323, sahih)

Imran ibn Husayn kertoi, että Profeetta (rauha hänelle) sanoi:
"Jos joku vannoo väärän valan vankeudessa, hänen tulisi laittaa paikkansa Helvetissä palkkana teostaan."
(Sunan Abi Dawud, kirja 21, Hadith 3236, sahih)

'Abdullah bin 'Amr kertoi, että Profeetta (rauha hänelle) sanoi:
"Suurimmat synnit ovat liittää muita Allahiin, tottelemattomuus vanhemmille", tai hän sanoi, "väärä vala".
Shu'bah (välikertoja) epäili.
(Jami at-Tirmidhi, Vol 1, kirja 44, Hadith 3021, sahih)

Puhu lempeästi ja kauniisti

Taysala ibn Mayyas kertoi:
--
Hän (Ibn Umar) kysyi: "Ovatko vanhempasi vielä elossa?"
Vastasin: "Äitini on."
Hän sanoi: "Kautta Allahin, jos puhut hänelle lempeästi ja ruokit häntä, pääset Paratiisiin, kunhan vältät suuria syntejä."
(Al-Adab Al-Mufrad, kirja 1, hadith 8, sahih)

Älkää antako ymmärtämättömille alaikäisille heidän omaisuuttansa, jonka Jumala on antanut hallittavaksenne, vaan elättäkää heitä sillä ja vaatettakaa heidät ja puhukaa heille suosiollisesti.
(Koraani 4:5)

Kun kaukaiset sukulaiset, orvot ja köyhät ovat läsnä perinnönjaossa, niin antakaa heillekin jotain ja puhukaa heille ystävällisesti.4:9Ja ne, jotka itse olisivat huolestuneita, jos jättäisivät jälkeensä pieniä lapsia, varokoot (vääryydentekoa holhokeilleen), pelätkööt Jumalaa ja puhukoot mikä on totta.
(Koraani 4:8)

Hillitse itsesi ja puhu sävyisästi. Totisesti, rumin ääni on aasin hirnunta.
(Koraani 31:19)

Mutta jos käännyt pois heistä etsien Herrasi suosiota, jota itsellesi toivot, puhu heille kuitenkin lempeästi.
(Koraani 17:28)

Puhukaa hänelle sitten sävyisästi, ehkä hän ottaa siitä vaarin tai kavahtaa.»
(Koraani 20:44)

Ja Herrasi on määrännyt, että palvelette yksin Häntä, ja teidän tulee tehdä hyvää vanhemmillenne. Jos toinen heistä tahi molemmat saavuttavat korkean iän sinun luonasi, älä halveksi äläkä soimaa heitä, vaan puhuttele heitä kunnioittavasti.
(Koraani 17:23)

Kun teitä tervehditään (hyvällä) tervehdyksellä, niin tervehtikää takaisin vielä paremmalla tai vastatkaa samalla. Katso, Jumala pitää lukua kaikesta.
(Koraani 4:86)

Älä puhu pahaa selän takana

Hudhaifah (olkoon Allah tyytyväinen häneen) kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: "Takanapuhuja ei pääse Paratiisiin."
(Bulugh al-Maram, kirja 16, Hadith 1548)

Abu Huraira kertoi Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanoneen: "Tiedättekö, mitä on selän takana puhuminen?"
He (seuralaiset) sanoivat: "Allah ja Hänen lähettiläänsä tietävät parhaiten."
Siihen hän sanoi: "Selän takana puhuminen tarkoittaa, että puhut veljestäsi tavalla, josta hän ei pitäisi."
Hänelle sanottiin: "Mikä on mielipiteesi siitä, jos mainitsemani vika veljessäni pitää paikkansa?"
Hän sanoi: "Silloin olet todella puhut hänestä selän takana ja jos hänessä ei ole sitä vikaa, se on herjaamista."
(Muslim, kirja 32, hadith 6265)

Älä ole ylimielinen

Älä ole ylpeä ihmisiä kohtaan, äläkä vaella maassa pöyhkeänä. Totisesti, Jumala ei rakasta omahyväistä kerskuria.
(Koraani 31:18)

Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Allah on paljastanut minulle, että teidän tulee olla nöyriä, jotta kukaan ei alistaisi toista, eikä kehuskelisi toisten yli."
(Sunan Abi Dawud, kirja 42, Hadith 4877, Al-Albani sanoi, että tämä on sahih)

Älä herjaa ketään

Ibn Mas'ud (olkoon Allah tyytyväinen häneen) kertoi: Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Kertoisinko teille, mitä 'Al-'Adhu' (valheellisuus ja halventaminen) on? Se on herjaamista, jota ihmiset harrastavat."
[Muslim].
(Riyad as-Salihin, kirja 18, Hadith 1538)

Abu Huraira kertoi Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanoneen: "Ihmisillä, jotka ovat kuin epäuskoisia, on kaksi ominaisuutta: toisten sukujuurten takia herjaaminen ja valitusvirsi kuolleille."
(Muslim, kirja 1, Hadith 12)

Ibn Mas'ud kertoi Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanoneen:
"Muslimin taistelu veljeään vastaan on epäuskoa ja hänen verbaalinen pahoinpitelynsä tottelemattomuutta."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 5, kirja 38, Hadith 2634, sahih)

Ibn Mas'ud kertoi Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanoneen:
"Todellinen uskovainen ei osallistu pilkkaamiseen, eikä yleensä muiden kiroamiseen tai säädyttömyyteen tai haukkumiseen."
[At-Tirmidhi]. (Riyad as-Salihin, kirja 18, Hadith 1555)

"Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi:
'Muslimin haukkuminen on moraalittomuutta ja häntä vastaan taisteleminen on kufria (epäuskoa).'"
(Sunan ibn Majah, Vol 1, kirja 1, Hadith 69, sahih)

Älä riitele

'Aisha kertoi: Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Allah vihaa eniten riitaisimpia ihmisiä."
(Bukhari, vol 3, kirja 43, Hadith 637)

AbuUmamah kertoi: "Profeetta (rauha hänelle) sanoi: 'Minä takaan talon Paratiisin ympäriltä sille, joka välttelee riitelyä, vaikka olisi oikeassa, talon keskeltä Paratiisia sille, joka välttelee valehtelua, vaikka vitsailisi ja talon Paratiisin yläosasta sille, joka tekee luonteensa hyväksi.'"
(Sunan Abi Dawud, kirja 42, Hadith 4782, hasan)

Abu Huraira (Allah olkoon tyytyväinen häneen) raportoi: "Kun joku teistä herää aamulla paastoamistilassa, hänen ei pitäisi käyttää säädytöntä kieltä, eikä tehdä tietämättömyyden tekoja. Ja jos joku herjaa häntä tai haastaa riitaa, hänen tulee sanoa: 'Minä paastoan, minä paastoan.'"
(Muslim, kirja 6, Hadith 2563)

'Abdullah bin 'Amr kertoi: Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Se, jolla on seuraavat neljä piirrettä, on puhdas tekopyhä ja se, jolla on yksi näistä neljästä piirteestä, omaa tekopyhän ominaisuuksia, kunnes luopuu siitä piirteestä. 1. Kun hänen luotetaan, hän pettää.
2. Kun hän puhuu, hän valehtelee.
3. Kun hän tekee sopimuksen, hän osoittautuu petolliseksi.
4. Kun hän riitelee, hän käyttäytyy hyvin harkitsemattomaan, pahaan ja loukkaavaan tapaan.
(Bukhari, vol 1, kirja 2, Hadith 34)

Älä puhu liikaa

Malik kertoi minulle, että hän kuuli Isa ibn Maryamin [Jeesuksen] tavanneen sanoa:
"Älkää puhuko paljon mainitsematta Allahin nimeä, sillä se kovettaa sydämenne. --"
(Malikin Muwatta, kirja 56, Hadith 8)

"Jos joku teistä tekee puhdistautumisen (rukouspesun), tehden sen huolellisesti, sitten tulee perjantairukoukseen, kuuntelee ja pysyy hiljaa, hänen syntinsä siitä seuraavaan perjantaihin annetaan anteeksi, kolmen ylimääräisen päivän kera; mutta hän, joka on koskettanut pikkukiviin, on aiheuttanut keskeytyksen."
(Sunan Abi Dawud, kirja 2, Hadith 1045, sahih)

Puhu hyvää

Ja sanokaa palvelijoilleni, että he puhuisivat niinkuin on parasta. Totisesti, saatana herättää riitaisuuksia heidän keskuuteensa. Saatana on ihmissuvun ilmeinen vihollinen.
(Koraani 17:53)

Abu Huraira raportoi Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanoneen: "Hänen, joka uskoo Allahiin ja viimeiseen päivään, tulee kunnioittaa vierastaan; hänen, joka uskoo Allahiin ja viimeiseen päivään, tulee olla vahingoittamatta naapuriaan; joka uskoo Allahiin ja viimeiseen päivään, tulee puhua hyvää tai pysyä vaiti."
(Sunan Abi Dawud, kirja 42, Hadith 5135, Al-Albanin mukaan tämä on sahih)

Abu Sa'eed Al-Khudri kertoi, että Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Kun Aatamin poika herää aamulla, kaikki hänen ruumiinsa osat kumartavat kieltä ja sanovat: 'Pelkää Allahia meihin liittyen, me olemme vain osa sinua. Jos olet suora, me olemme suoria ja jos olet kiero, me olemme kieroja."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 4, kirja 10, Hadith 2407, hasan)

Entä kun Me solmimme liiton israelilaisten kanssa sanoen: »Teidän ei tule palvella ketään muuta kuin Jumalaa, kohdelkaa hyvin vanhempianne ja omaisianne, isättömiä ja köyhiä, hyvä olkoon puheenne kaikille ihmisille, harjoittakaa rukoilemista ja antakaa almuja!» Mutta te käännyitte pois ja luovuitte, muutamia lukuunottamatta.
(Koraani 2:83)

Puheissanne olkaa oikeamielisiä, vaikka omainenkin olisi kysymyksessä, ja täyttäkää lupauksenne Jumalaa kohtaan!
(Koraani 6:152)

Älä kuiski seurassa

`Abdullah kertoi, että Profeetta (rauha hänelle) sanoi:
"Kun kolme ihmistä ovat yhdessä, kaksi heistä ei saisi pitää salaisuutta, jota ei kerrota kolmannelle."
(Bukhari, Vol 8, kirja 74, Hadith 303)

Kunnioita muiden yksityisyyttä ja omaakin

Abu Sa'id al-Khudri (Allah olkoon tyytyväinen) raportoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: "Häijyin ihminen Allahin silmissä Tuomio päivänä on mies, joka menee vaimonsa luo ja vaimo tulee hänen luokseen ja sitten mies paljastaa hänen salaisuutensa."
(Sahih Muslim, kirja 8, Hadith 3369)

Hukaym ibn Sa'd kertoi 'Alin sanoneen: "Älä kiirehdi levittämässä ja paljastamassa salaisuuksia. Edessänne on vakava, ahdistava kärsimys ja tapahtumia, joita kestäisi kauan selittää - nimellisesti alistavia konflikteja."
(Al-Adab Al-Mufrad, kirja 15, hadith 327)

Luo kotisivut ilmaiseksi!