Aishan ikä

Voit myös lukea blogistani kirjoituksen Totuus Muhammadista ja Aishasta.
Tai katsoa tämän Suomen Nuorten Muslimien tekstittämän videon.

Lyhyt esittely Aishasta
(tämä on mielestäni aiheellista lukea, vaikka ajattelisi olevansa kiinnostunut vain siitä iästä)
Aishan ikä
- Oliko Aisha 9?
- Vai sittenkin 19?
Aishan iän merkitys
Miksi Muhammad (rh) ja Aisha menivät naimisiin?

Lyhyt esittely Aishasta

Aisha oli omapäinen, itsenäinen ja vahva naishenkilö.
Hän ei jäänyt historiaan vain Muhammadin (rauha hänelle) vaimona ja hyvän ystävän tyttärenä, vaan parhaana naisoppineena ja opettajana, joka toimi virassaan yli 40 vuoden ajan sekä lääketieteen asiantuntijana.
Häneltä kysyttiin usein neuvoa lakiopillisissa kysymyksissä ja hän jakoi tietämystään avuliaasti sekä miehille että naisille.

Abu Musa sanoikin: "Aina kun oli jokin hadith (perimätieto Muhammadin [rh] sanoista ja teoista), jota meidän, Allahin lähettilään seuralaisten, oli vaikea ymmärtää, kysyimme siitä Aishalta ja aina meille selvisi, että hänellä oli tietoa siitä hadithista."

Imam adh-Dhahaby sanoi: "En ole koskaan nähnyt Muhammadin (rauha hänelle) yhteisössä tai missään muussa yhteisössä naista, joka olisi tietäväisempi kuin Aisha."
Hän myös sanoi: "Me todistamme, että Aisha on Muhammadin (rauha hänelle) vaimo tässä maailmassa ja Tuonpuoleisessa. Onko mitään parempaa kuin se?"

Mu'awiyah sanoi: "Kautta Allahin, en ole nähnyt ketään sujuvampaa tai älykkäämpää luennoitsijaa kuin Aisha."

Tirmidhi on kirjannut Musa ibn Talhan sanoneen: "En koskaan nähnyt ketään sujuvapuheisempaa kuin Aisha."

'Urwah ibn az-Zubayr kertoi sanoneensa Aishalle:
"Kun ajattelen tietämystäsi, ihmettelen todella, kuinka olet saavuttanut sellaisen tietomäärän. Olet paras oppinut fiqhissa (lakiopissa) ja kaikkein tietäväisin arabien päivistä ja sukujuurista. Tapasin vastata itselleni, 'se ei ole ihme, sillä hän on Profeetan (rauha hänelle) vaimo ja hänen isänsä on Abu Bakr, joka oli quraishin huomattavin oppinut'. Mutta kun aloin miettiä tietämystäsi lääketieteestä, en löytänyt vastausta, joten kerro minulle, miten olet voinut oppia sen kaiken!" Tuona hetkenä Aisha piteli hänen kädestään ja sanoi: "Oi, Urwah! Aina kun Allahin lähettiläs (rauha hänelle) oli sairas, arabi ja ei-arabi-lääkärit määräsivät hänelle hoitoa. Siitä minä muistin reseptit."

Hän myös sanoi: "En ole koskaan nähnyt mitään Aishan veroista, mitä tulee lakiasioihin, runouteen ja lääketieteeseen."

Az Zuhari sanoi: "Jos vertaamme Aishan tietomäärää kaikkien naisten tietomäärän, Aishan ylittää sen."

Aishalla oli terävä muisti ja hänellä on ollut merkittävä rooli islamin perimätiedon, hadithin välittämisessä. Tämä perimätieto Koraanin ohella kertoo uskoville, miten tulee olla ja elää. Aishan on arvioitu raportoineen 2210 hadithia.

Hänen tietonsa ja taitonsa eivät rajoittunut vain uskonnolliseen tietämykseen. Hän oli hyväsydäminen ja seurasi miehensä esimerkkiä köyhien auttamisessa. Umm Zurah kertoi, että Aishalle lähetettiin rahaa laukussa ja hän sanoi: "Arvioin, että tässä on 80 tai 100 000 dirhamia." Sinä päivänä hän paastosi ja illalla hän pyysi Umm Zurahia tuomaan ruokaa, jolla voisi rikkoa paaston. Tämä toi öljyä ja leipää ja kysyi: "Etkö ajatellut jättää yhtä dirhamia, että olisi voitu ostaa meille lihaa?" "Älä syytä minua. Olisit muistuttanut, niin olisin kyllä tehnyt niin", Aisha vastasi.

Kodinhengettäreksi hänestä ei sen sijaan ollut, eikä hänelle syntynyt lapsia.

Muhammad (rauha hänelle) kuoli Aishan vierellä 10 yhteisen avioliittovuoden jälkeen.

Aishan ikä

Minkä ikäinen Aisha oli, kun hän meni naimisiin Muhammadin (rauha hänelle) kanssa? Sitä ei tiedetä. Siitä on esitetty erilaisia arveluja, joista kullakin on kannattajansa. Jotkut otaksuvat, että hän oli
a) 9
b) 12-13
c) 14-15
c) vähintään 18-19

Oliko Aisha 9?

Moni uskoo, että Aisha oli 6, kun hänet kihlattiin Muhammadille (rh) ja 9, kun avioliitto laitettiin toteen. Tämä perustuu Aishan kertomukseen: "Minut kihlattiin Profeetalle kun olin kuusi. -- Sitten hän [Aishan äiti] uskoi minut heille ja he valmistelivat minut avioliittoa varten -- olin 9 ikäinen silloin."
(Bukhari, vol 5, kirja 58, nro 234)

Tämä on kirjattu Bukharin kokoelmaan, joka on lähtökohtaisesti luotettava. Bukhari oli erityisen tarkka lähteidensä luotettavuudesta, mutta tässä on silti aukkonsa. Ihmisten syntymäaikoja ei kirjattu mihinkään ylös, eikä heillä ollut paljonkaan mahdollisuuksia selvittää, milloin olivat syntyneet. Aishan oma arvio iästään ei siis ole mikään kiveen hakattu totuus. Ihmiset eivät yksinkertaisesti tienneet omaa ikäänsä, saati, että olisivat tienneet muiden, ennen heitä eläneiden syntymäaikoja - kukaan Bukharin lähteistä ei ollut tavannut Aishaa tai Muhammadia (rh).
Perimätieto on, ei Jumalan, vaan ihmisten välittämää viestiä ja Bukharin muisti heikkeni vanhuuden myötä.

Kertomukset, joiden mukaan Aisha oli 9, ovat hyvin pitkälti Hisham ibn `urwahin isänsä auktoriteetilla välittämiä. Varsinkin, kun puhutaan näin tunnetusta tapahtumasta, olisi hyvin loogista olettaa, että sille olisi useampia kertojia, eikä vain yksi tai kolme.

On perin oudoksuttavaa, että kukaan Medinasta, jossa Hisham ibn `urwah eli elämänsä ensimmäiset 70 vuotta, ei ole sanonut Aishan olleen 9. Ei edes, vaikka hänen oppilaisiinsa Medinassa kuului niinkin tunnettuja henkilöitä kuin Malik ibn Anas. Kaikki perimätieto, jonka mukaan Aisha oli 9, tulee Irakista, jossa Hisham ibn `urwah eli 70 ikävuodesta eteenpäin.

Yaqub ibn Shaibah on sanonut: "Hän [Hisham] on hyvin luotettava, hänen kertomuksensa ovat hyväksyttäviä, paitsi ne, jotka hän kertoi muutettuaan Irakiin."

Tämä kerrotaan kirjassa Tehzibu'l-tehzib, joka on yksi tunnetuimpia teoksia perimätiedon kertojien elämästä ja luotettavuudesta. Kirjassa myös kerrotaan, että Malik ibn Anas vastusti niitä Hishamin kertomuksia, jotka raportoitiin Irakin kansan kautta. (Vol 11, sivut 48 - 51.)

Toisessa perimätiedon välittäjistä kertovassa kirjassa Mizanu'l-ai`tidal sanotaan, että Hishamin muisti heikkeni sangen pahasti vanhalla iällä. (Vol 4, sivut 301 - 302.)

Vai sittenkin 19?

On seikkoja, jotka viittaavat siihen, että Aisha oli 19 ikäinen avioliiton solmimisen aikaan. Osa historioitsijoista, kuten Muhammadin (rh) elämäkerran kirjoittaneet Ibn Ishaq ja Ibn Hisham sanovat, että Aisha oli 20 tai 21 ensimmäisen muslimikäännynnäisen joukossa. Ibn Hisham listaa kirjassaan ensimmäisiä ihmisiä, jotka kääntyivät muslimeiksi Mekassa:
"--ja Asma Abu Bakrin tytär ja Aisha Abu Bakrin tytär ja hän oli nuori."
Miten nuori, sitä tämä teksti ei paljasta. Mutta koska hän on lausunut uskontunnustuksen, on hänen täytynyt olla vähintään 4.

Emme tiedä tarkkaa päivämäärää, milloin Aisha avioitui Muhammadin (rh) kanssa, mutta se tapahtui vuoden tai kahden kuluttua Hijrasta eli Medinaan muutosta, joidenkin lähteiden mukaan 8 kuukautta sen jälkeen.

Ennen Medinaan muuttoa Muhammad (rh) oli viipynyt Mekassa 13 vuotta - hän sai profeetan tehtävänsä vuonna 610 ja muutti Medinaan 622. Joten jos oletamme, että Aisha oli 4-vuotias tullessaan muslimiksi - sen jälkeen kului 13 vuotta + 8 kk - 2 vuotta ennen kuin hänestä tuli vaimo - hän on ollut 18-19-vuotias avioituessaan Muhammadin (rh) kanssa.

Jos Aisha meni naimisiin 9-vuotiaana, hän syntyi vuonna 614. Toisessa Bukharin perimätiedossa Aisha kuitenkin sanoo olleensa "nuori tyttö", kun 54. suura paljastettiin. Ja tämä suura paljastettiin vuonna 613. Jos se perimätieto on totta, Aisha ei ole voinut olla 9. Jos hän oli 10 ollessaan “nuori tyttö”, hän oli naimisiin mennessään 19-21-vuotias. Hän ei ole voinut olla vähempää kuin 14.

Lähes kaikki historioitsijat ovat yhtä mieltä siitä, että Aishan siskopuoli Asma oli häntä 10 vuotta vanhempi.
Vain parina esimerkkinä Abda'l-Rahman ibn abi zanna'd sanoo niin kirjassa Siyar A`la'ma'l-nubala', Al-Zahabi (Vol 2, sivu 289) ja Ibn Kathir kirjassa Al-Bidayah wa'l-nihayah (Vol 8, sivu 371).

Asma kuoli 100-vuotiaana, 73 vuotta Hijran jälkeen eli vuonna 695. Ibn Kathir kuvailee sen oikein yksityiskohtaisesti:
"Hän [Asma] näki poikansa tappamisen sinä vuonna [73.v Hijran jälkeen], kuten olemme maininneet, viisi päivää myöhemmin hän kuoli itse, toisten kertomusten mukaan hän ei kuollut viisi päivää, vaan 10 tai 20 päivää tai muutama päivä yli 20 päivän tai 100 päivää myöhemmin. Tunnetuin kertomus on, että 100 päivää myöhemmin. Kuollessaan hän oli 100-vuotias."
(Bidayah wa'l-nihayah Vol 8, sivu 372)

Muun muassa Ibn Hajar Al-Asqalani vahvistaa tämän:
"Hän [Asma] eli sata vuotta ja kuoli 73 tai 74 Hijran jälkeen."
(Taqribu'l-tehzib, sivu 654)

Asma on siis ollut 27 tai 28 hijran aikaan - ja Aisha 17 tai 18. Niinpä Aisha on ollut 18-20-vuotias mennessään naimisiin.

Ibn Hajarin mukaan Muhammadin (rh) tytär Fatima oli 5 vuotta vanhempi kuin Aisha. Fatiman kerrotaan syntyneen, kun Muhammad (rh) oli 35-vuotias eli vuonna 605.
(Al-isabah fi tamyizi'l-sahabah, Vol 4, sivu 377)

Tämä viittaa siihen Aisha syntyi 610 eli oli ainakin 13-14-vuotias.

Kuuluisa klassinen islamin historioitsija Ibn Jarir Tabari sanoo tutkielmassaan:
"Aikana ennen islamia Abu Bakr meni naimisiin kahden naisen kanssa. Ensimmäinen oli Fatila, Abdul Uzzan tytär, joka synnytti Abdullahin ja Asman. Sitten hän otti vaimokseen Umm Rumanin, joka synnytti Abdur Rahmanin ja Aishan. Nämä neljä syntyivät ennen islamia."
(Tarikh Tabari, vol. 4, sivu 50.)

Muhammad (rh) alkoi saarnata islamia 610 eli jos Aisha on syntynyt 610, he avioituivat Aishan ollessa noin 14. Lainauksen perusteella Aisha tosin saattoi hyvinkin syntyä ennen vuotta 610 eli olla vanhempi kuin 14.

Bukharin kokoelmassa Aishan kerrotaan sanoneen:
"Niin kauan, kuin pystyn muistamaan (tai ymmärtämään asioita), vanhempani ovat seuranneet islaminuskoa."

Tämä vaikuttaa vahvistavan sen, että Aisha syntyi ennen vuotta 610 - jonkin aikaa ennen kuin hänen vanhempansa tulivat muslimeiksi. Kun hän sanoo muistavansa vain sen ajan, jolloin vanhemmat ovat seuranneet islamia, kuulostaa siltä, että hänen elinaikanaan on ollut aika, jolloin vanhemmat eivät vielä tehneet niin, mutta hän ei muista sitä aikaa.

Tabari on myös raportoinut, että siihen aikaan kun Abu Bakr suunnitteli muuttoa Habshahiin vuonna 614, hän meni Mut`amin, Aishan kihlatun isän luo ja pyysi, että tämä ottaisi Aishan kotiinsa poikansa vaimona. Mut`am kieltäytyi, koska Abu Bakrista oli tullut muslimi ja myöhemmin Aishan ja Mut`amin pojan kihlaus purettiin.
Aisha ei ole siis voinut olla 9 tai niillä main avioituessaan Muhammadin (rh) kanssa. Silloin hänen olisi täytynyt syntyä vasta 614 tai 615, mutta luotettavan Tabarin kertomuksen perusteella hän on jo vuonna 614 ollut nuori nainen, jota on pidetty valmiina avioliittoon.

Maulana Muhammad Ali sanoo Bukharin käännöksessä ja kommentaarissa, teoksessa Fadl-ul-Bari, että Aisha ei ole voinut syntyä vuoden 610 jälkeen. Hän mainitsee tämän perimätiedon:

"Siitä iästä, kun olen kyennyt muistamaan asioita, olen nähnyt vanhempieni palvovan islamin oikean uskon mukaisesti. Ei kulunut päivääkään ilman että Allahin apostoli vieraili luonamme sekä aamulla että illalla. Kun muslimeja kidutettiin, Abu Bakr lähti Etiopiaan siirtolaisena."
(Bukhari, Volume 3, kirja 37, Nro 494)

Maulana Muhammad Ali kommentoi sitä näin:
"Tämä kertomus valottaa Aishan ikäkysymystä... Muslimien kiduttamisen ja Etiopiaan muuton maininta osoittaa selvästi, että tämä viittaa Kutsun viidenteen tai kuudenteen vuoteen [615 tai 616]... Tähän aikaan Aisha on ollut sen ikäinen, että havaitsee asioita, joten hän ei ole voinut syntyä myöhemmin kuin Kutsun ensimmäisenä vuonna [610]." (Fadl-ul-Bari, vol. 1, sivu 501, alaviite 1)

Tämä vahvistaa Aishan olleen vanhempi kuin 14, kun avioliitto solmittiin.

Maulana Muhammad Ali viittaa myös tähän perimätietoon:
"Uhudin (taistelun) päivänä, kun jotkut ihmiset perääntyivät ja jättivät Profeetan, näin Aishan, Abu Bakrin ja Umm Sulaimin tyttären kaapujensa kanssa hihat käärittynä ylös, niin rannerenkaat heidän nilkkojensa ympärillä olivat näkyvillä, kiirehtien heidän vesileiliensä kanssa. Sitten he kaatoivat vettä ihmisten suihin ja palasivat täyttämään vesileilit uudestaan ja tulivat taas uudestaan kaatamaan vettä ihmisten suihin."

Maulana Muhammad Ali kommentoi tätä näin:
"On huomattava, että Aisha tuli Profeetan taloon vain vuosi ennen Uhudin taistelua. Yleisen näkemyksen mukaan olisi ollut vasta kymmenvuotias siihen aikaan, mikä ikä ei todellakaan sovellu työhön, jota hän teki tuossa tapahtumassa. Tämä myös osoittaa, ettei hän ollut niin nuori siihen aikaan."

Useat perimätiedot kertovat Aishan osallistuneen Badrin (v. 624) ja Uhudin (v. 625) taisteluihin. Perimätiedossa ja historian kirjoissa kerrotaan monesti, ettei ketään alle 15-vuotiasta päästetty Uhudin taisteluun.

Esimerkiksi Ibn ‘Umar sanoi: "Profeetta (rh) ei antanut minun osallistua Uhudiin, sillä siihen aikaan olin 14. Mutta Khandaqin päivänä, kun olin 15, Profeetta (rh) antoi minun osallistua."

Tuntuu siis jokseenkin kaukaa haetulta ajatella, että Muhammad (rh) olisi päästänyt sinne oman vaimonsa siitä huolimatta, että tämä olisi ollut 10, 11 ikäinen, kun hän ei päästänyt sinne teinipoikia, jotka olisivat kuitenkin jo pystyneet antamaan oman panoksensa taisteluihin. Ja naiset olivat taistelukentillä nimenomaan auttamassa miehiä, eivät ollakseen näille vaivaksi.

Sitä paitsi Aishan veli Abd al-Rahman osallistui Badrin taisteluun (v. 624) vihollisten puolelle ja hän oli silloin noin 22. Hänen kerrotaan olleen korkeintaan neljä vuotta vanhempi kuin Aisha. Aisha on ollut siis noin 18 Badrin taistelun aikaan eli naimisiinmennessään vähintäänkin 17 tai 18.

Syed Sulaiman sanoo kirjassaan Seerat-i-Aishah, sivulla 111: "Hazrat ‘Aisha oli leski ja eli 40 vuotta elämästään leskenä."
Sivulla 153 hän kirjoittaa: "Amir Muawiyyan kalifaatin viimeiset päivät olivat Hazrat ‘Aishan elämän viimeisiä päiviä ja hän oli 67-vuotias silloin."
Hänen on täytynyt olla siis 27-vuotias Muhammadin (rh) kuollessa ja siten 16-18-vuotias avioituessaan.

Ahmad ibn Hanbalin kertomuksen mukaan Khadijan kuoleman jälkeen, Khaulah kehotti Muhammadia (rauha hänelle) menemään uusiin naimisiin. Muhammad (rauha hänelle) kysyi, mitkä vaihtoehdot hänellä oli mielessään ja Khaulah vastasi: "Voit naida neitsyen (bikr) tai naisen, joka on jo ollut aviossa (thayyib)".
Muhammad (rauha hänelle) kysyi, kuka se neitsyt oli ja Khaulah mainitsi Aishan nimen.
(Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol 6, sivu 210)

Arabian kieltä puhuvat tietävät, että sanaa "bikr" ei käytetä epäkypsästä 9-vuotiaasta tytöstä. Tyttöä, joka vielä leikkii nukeilla, kutsutaan termillä "jariyah". "Bikriksi" kutsutaan naimatonta naista, eikä 9-vuotias ole nainen, saati 6-vuotias tai nuorempikin.

4. tunnetun hadith kokoelman 'Mishkat al-Masabeeh' kirjoittaja Sheikh Waheed-ud-Deen kirjoittaa kirjassaan 'Ahmal fi Asma’ al-Rijjal':
"Aisha oli vähintään 18-vuotias avioliiton täytäntöön panemisen aikana".

Sheikki Waheed-ud-Deen sanoo tunnetussa klassisessa hadith-kokoelmassaan Mishkat al-Masabeeh:
"Aisha oli vähintään 18-19-vuotias, kun avioliiton täydellistettiin."

Islaminoppinut Maulana Muhammad Ali kirjoitti teoksessaan Prophet of Islam näin:
"Siitä, minkä ikäinen Aisha oli mennessään naimisiin Profeetan kanssa, vallitsee suuri väärinkäsitys. Ibn Sa‘d on sanonut Tabaqatissa, että kun Abu Bakria [Aishan isä] lähestyttiin Pyhän Profeetan puolesta, tämä sanoi, että tyttö oli jo kihlattu Jubairille ja hänen täytyisi ensin järjestää se asia. Tämä osoittaa, että Aishan on täytynyt lähestyä kypsyyttä siihen aikaan. Edelleen Isaba sanoo, että Profeetan tytär Fatima syntyi 5 vuotta ennen Kutsua ja että hän oli viisi vuotta vanhempi kuin Aisha.

Tämä osoittaa, että Aishan on täytynyt olla noin 10-vuotias, kun hänet kihlattiin Profeetalle, eikä 6-vuotias, kuten hänen yleensä uskotaan olleen. Tämä tulee edelleen ilmi siitä, että Aishan itsensä on raportoitu sanoneen, että kun Kuun suura, 54. suura paljastettiin, hän oli tyttö ja leikkimässä ja muisti joitain jakeita, jotka siitä paljastettiin.
Koraanin 54. suura paljastettiin epäilemättä ennen Kutsun 6. vuodetta [616]. Kaikki nämä näkökohdat vievät vain yhteen johtopäätökseen: Aisha ei ole voinut olla vähempää kuin 10, kun oli hänen nikahinsa, joka oli käytännössä vain kihlaus. Ja Tabaqatissa on yksi raportti, jonka mukaan Aisha oli 9 nikahinsa aikaan [ei avioliiton täydellistämisen aikaan].

On yksimielisesti tunnustettu fakta, että Aishan nikah tapahtui Kutsun kymmentenä vuonna Shawwal-kuukautena ja on myös vahvoja todisteita siitä, että avioliiton täydellistäminen tapahtui tapahtui Hijran toisena vuonna samassa kuussa, mikä osoittaa, että viisi vuotta oli kulunut nikahin ja täydellistämisen välillä. Ei ole pienintäkään epäilystä siitä, että Aisha oli vähintään yhdeksän tai kymmenen kihlauksen aikaan ja [vähintään] neljätoista tai viisitoista avioliiton aikaan."

Aishan iän merkitys

Me emme siis tiedä, minkä ikäinen Aisha oli mennessään naimisiin Muhammadin (rauha hänelle) kanssa. Hän on voinut olla nykypäivänkin näkökulmasta nuori aikuinen tai sitten ei. Tiedämme vain sen, että minkä ikäinen hän olikin, oman yhteiskuntansa normeilla häntä ei pidetty liian nuorena avioliittoon. Muhammadia (rh) kritisoitiin omana elinaikanaan yhdestä jos toisesta muusta asiasta, kuten avioitumisesta kasvattipoikansa ex-vaimon kanssa, koska sitä pidettiin insestinä. Mutta Aishan ikä-korttia ei kukaan vetänyt ennen 1900-luvun alkua. Aishaa ei katsottu lapseksi, vaan aivan vaimoikäiseksi nuoreksi naiseksi, joka oli aiemmin ollut kihloissa toiselle miehelle, mutta se kihlaus purettiin. Me emme yksinkertaisesti tarvitse tietoa, minkä ikäinen Aisha oli. Olitpa muslimi tai et, se on epäolennaista. Merkityksellistä on ainoastaan se tieto, ettei islamista löydy oikeutusta rikollisuudelle.

Islamissa ei ole avioliitolle mitään tiettyä alaikärajaa, joka pätisi kaikissa kulttuureissa kaikkina aikakausina. Mutta puolisoiden täytyy kyetä sekä henkisesti että fyysisesti täyttämään velvollisuutensa miehenä tai vaimona.
Koraani selkeästi kieltää avioliiton alle murrosikäisen lapsen kanssa ja tähän artikkeliin "Minimi-ikä avioliitolle" on koottu aiheeseen liittyvät jakeet arabiaksi ja useita englanninkielisiä käännöksiä.

Lapsuuden ja aikuisuuden välillä ei ennen nähty, eikä koettu olevan mitään selkeästi erotettavaa välivaihetta, vaan monesti kuukautisten alkaminen katsottiin merkiksi siitä, että tyttö on valmis avioliittoon. Keskiajan Euroopan kuninkaallisilla Richard II:sta Edvard Pitkäsääreen, Navarran kuningas Filip IV:stä monarkki William II: seen, oli 8-11-vuotiaita vaimoja.
Vuoteen 1929 asti Englannissa ja Skotlannissa oli voimassa vanha roomalainen laki, jonka mukaan tytöt saattoivat avioitua 12- ja pojat 14-vuotiaina. Ranskassa suojaikäraja tyttöjen kohdalla nostettiin 11:sta ja poikien kohdalla 13:sta vuonna 1863.
On perusteetonta poimia historiasta yksittäistä henkilöä tai yksittäistä ihmisryhmää, johon lähteä kohdistamaan ajojahtia. Varsinkaan sellaisten asioiden perusteella, joilla ei ole meidän kannaltamme merkitystä suuntaan tai toiseen.

On selvää, että tässä yhteiskunnassa valmiudet aikuiselämän velvollisuuksiin, itsenäisyyden saavuttaminen ja sosiaalisesti aikuiseksi tulo, on mitä aikaavievin ja monimutkaisin prosessi. KodinKuvalehdessä haastateltu nuorisolääkäri Elina Hermanson sanoo: "Yhteiskunnassa, jossa kamelinkasvattajan pojasta kasvaa kamelinkasvattaja eikä vaihtoehtoja ole, jo 16-vuotias voi itsenäistyä. Mitä monimutkaisempi yhteisö, sitä kauemmin aikuistumisen pitää saada kestää." Yli 1000 vuoden takaisessa maailmassa 16 vuotta nuorempikin lienee voinut kivutta irtaantua vanhemmista ja astua aikuisten maailmaan.

Ei ole viisasta tehdä päätelmiä asioista, jotka eivät kerro ihmisistä yksilöinä, vaan ajasta, jossa he ovat eläneet. Pikemmin meistä itsestämme kertoo se, miten tulkitsemme historian henkilöiden tekemisiä: mitä meistä kertoo se, jos näemme halveksittavia asioita ja alhaisia motiiveja kaikkialla?

On kiistatonta, että fyysisen murrosiän saavuttamisen jälkeen henkisen kypsyyden saavuttaminen on pitkäkestoisempi ja vaativampi prosessi. Naimisiinmenon alaikärajasta antaa osviittaa myös aiemmin esiinnoussut kertomus Profeetta Muhammadin (rh) hyvältä ystävältä, Ibn ‘Umarilta, kun hän pyysi päästä taisteluun, mutta Profeetta (rh) piti häntä vielä liian nuorena: 14-vuotias ei ole vielä kypsä astumaan aikuisten kentälle ja tekemään isoja päätöksiä. Tämä on meille merkityksellistä tietoa.

Miksi Muhammad (rh) ja Aisha menivät naimisiin?

Nykyihmiset yhdistävät avioliittoon henkilökohtaisen kiintymyksen ja seksuaaliset mieltymykset, mutta se on itse asiassa melko uusi ajattelutapa. Historiallisesti yhteisön etu, sukujen ja kansojen yhdistäminen ovat olleet arkipäiväisiä syitä solmia avioliitto. Profeetta Muhammad (rh) avioitui Aishan kanssa uskonnon säilyttämiseksi ja välittämiseksi jälkipolville. Kun Profeetta (rh) kuolisi, jonkun piti johtaa hänen perustamaansa valtiota, ja kukaan ei ollut siihen tehtävään niin pätevä kuin Aishan isä. Aishan isä piti saada sukuun, jotta hän pääsisi mahdollisimman läheltä seuraamaan Profeetan (rh) elämää, imemään itseensä kaiken mahdollisen tiedon tästä ja näkemään tämän elämästä myös ne puolet, joita ei näe muut kuin perheenjäsenet. Vain siten hän saattoi selviytyä kunnialla vaativasta tehtävästä johtaa uskonnollista valtiota ja pitää yhteisöä kasassa.

Profeetalla (rh) piti olla itseään huomattavasti nuorempi vaimo myös siksi, että tämä eläisi vielä pitkään hänen kuoltuaan ja jäisi mahdollisimman pitkään levittämään uskonnosta tietoa, joka olisi muuten mennyt Profeetan (rh) mukana hautaan.

Toisin kuin ensimmäisen, itseään 15 vuotta vanhemman vaimon kanssa, Profeetalla (rh) ei ollut henkilökohtaista pyrkimystä päästä avioitumaan Aishan kanssa. Tästä kertoo myös se, että he olivat pitkään kihloissa: Profeetalla (rh) ei ollut mitään tarvetta kiirehtiä avioelämään hänen kanssaan.

Kun he sitten menivät naimisiin, Aishan mukaan Profeetta (rh) oli aina lämmin ja empaattinen ihminen. Heidän elämästään löytyy varmasti monia merkityksellisiä asioita, joista voimme oppia.

Luo kotisivut ilmaiseksi!