Mikä on islam?

Joka on antelias ja karttaa pahaa
sekä rakastaa hyvää,
häntä autamme vähitellen saavuttamaan onnellisen päämäärän
- Koraani 92:5-7

Mikä on islam?
Islamin perususkomukset
Muslimeita on aina ollut olemassa
Islamin harjoittamisen peruspilarit
Kuka on Allah?
Kuka oli Muhammad (rauha hänelle)?
Muhammadin (rh) elämä lyhyesti

Mikä on islam?

Islam on uskonto ja elämäntapa, joka perustuu Allahin palvontaan. Sana islam tulee termistä "sä-lä-mä", johon liittyy kolme eri käsitettä: rauha, alistuminen ja puhtaus. Islaminuskoisen eli muslimin tulee alistua Allahille ja palvoa yksinomaan Häntä. Sana "Allah" on arabian kieltä ja tarkoittaa "Jumala".
Islamin uskonnolliset tekstit ovat Koraani, johon on koottu Profeetta Muhammadin (rauha hänelle) Jumalalta saamat ilmoitukset sekä hadith- eli perimätietokirjat, joihin on koottu perimätietoa siitä, mitä Muhammad (rh) on eläessään tehnyt ja sanonut. Niitä luemme, jotta tietäisimme, miten elää Koraanin sanoman mukaisesti.

Rukousten ja Koraanin luvun ohella Allahin palvontaa voi olla mikä tahansa hyvässä tarkoituksessa tehty, Allahin tahdon mukainen teko, kuten perheen kanssa vietetty aika tai naapurin mummon auttaminen kauppakassien kanssa.

Islamin perususkomukset

Islamiin kuuluu kuusi perususkomusta:

1) usko Jumalaan: on yksi Jumala, Allah. Hän on luonut meidät ja koko tämän maailman. Hän on kaikkinäkevä, armelias armahtaja, hyvyyden antaja, kaikkein anteeksiantavaisin, loistava, lempeä, suojelija, oikealle tielle saattava. Hän on aina ollut olemassa ja tulee olemaan.

2) usko enkeleihin: enkelit ovat kookkaita, tahdottomia Jumalan palvelijoita. Niitä ei voi nähdä paljaalla silmällä, mutta joskus ne voi aistia. Enkelit on luotu valosta, siinä missä ihmiset on luotu maasta ja jinnit tulesta. Eri enkeleillä on monenlaisia tehtäviä, on olemassa mm. Kirjoittavat enkelit, jotka merkitsevät ylös ihmisen hyvät ja pahat teot, Kuoleman enkeli, joka hakee ihmisten sielut kuoleman tullessa, enkelit, jotka ovat vastuussa sikiöstä kohduissa ja enkeli, joka vartioi Helvetin tulta.

3) usko Jumalan lähettämiin kirjoihin: Allah on aikojen saatossa lähettänyt alas monia kirjoja, kuten Koraanin Muhammadille (rh), Evankeliumit Jeesukselle (rh), Tooran Moosekselle (rh) ja Psalmit Daavidille (rh). Ne ovat kaikki alunperin olleet totta, mutta niistä vain Koraani on säilynyt muuttumattomana Jumalan sanana, muihin ihmiset ovat sekoittaneet omia kirjoituksiaan.

4) usko profeettoihin ja sanansaattajiin: he olivat ihmisiä, joille Allah antoi tehtäväksi levittää sanaa Hänestä ja Hänen tahtonsa mukaisesta hyvästä elämästä. Heitä olivat mm. Adam, Nooa, Loot, Joosef, Jeesus ja Muhammad (rauha heille). Aiemmat profeetat lähetettiin vain omille kansoilleen, mutta Muhammad (rh) lähetettiin koko ihmiskunnalle. Hänen jälkeensä ei ole tullut, eikä voi tulla enää lisää profeettoja.

5) usko Tuomiopävään ja ylösnousemukseen: maanpäällinen elämä on vain valmistautumista tuonpuoleiseen elämään. Tuomiopäivänä maailma tuhoutuu ja Allah herättää kaikki uuteen, päättymättömään elämään ja osoittaa suurta armoaan ja lempeyttään palkiten hyväntekijät sekä laittaa vastuuseen huonoista teoista. Tuomiopäivää edeltää Lopun ajat, jolloin maailmassa tulee olemaan kärsimystä ja sekasortoa. Lopulta kaikki ihmiset määrätään Paratiisiin tai Helvettiin.

6) usko kohtaloon: Jumala on määrännyt kaiken ennalta. Ennen kuin Hän luo jotain, Hän tietää tarkalleen, millaiseksi Hän sen luo. Hän tietää tarkalleen, milloin synnymme, milloin kuolemme ja mitä tulemme tekemään elämässämme. Hän on kuitenkin antanut meille vapaan tahdon, emmekä tosiaankaan voi syyttää Häntä pahoista teoistamme.

Muslimeita on aina ollut olemassa

Jo maailman ensimmäinen ihminen, Adam, oli muslimi sekä profeetta, ja hänen ajoiltaan saakka on ollut ihmisiä, jotka ovat palvoneet Allahia ja eläneet Hänen tahtonsa mukaisesti. Noilta ajoilta saakka Allah on valinnut ihmisten joukosta profeettoja, joiden tehtävänä on ollut levittää sanaa Hänestä ja jotka kaikki opettivat samaa uskontoa:

Hän on teille määrännyt saman uskonnon, jonka Hän asetti Nooalle, saman, jonka Me olemme ilmoittanut sinulle ja määrännyt Aabrahamille, Moosekselle ja Jeesukselle ja joka kuuluu: "Pysykää kuuliaisina uskonnollenne ja välttäkää hajaannusta."
(Koraani 42:13)

Siinä, missä aiemmat profeetat opettivat vain omaa kansaansa, profeetoista viimeinen, Muhammad (rh), lähetettiin opettamaan koko ihmiskuntaa, johdattamaan heidät pimeydestä valoon. Se tapahtui näin: hän oli pohdiskelemassa Hira-vuorella, kun hänen eteensä ilmestyi valtaisa enkeli, joka osoitti kirjakääröä ja vaati: "Lue!"
"En minä osaa lukea", säikähtänyt Muhammad (rh) vastasi.
Olento jatkoi käskemistään ja jatkoi sitten:
"Lue julki Herrasi nimeen, joka on luonut..."
Hän oli enkeli Gabriel, joka oli tullut paljastamaan Koraania.

Aluksi Muhammad (rh) kertoi Jumalasta vain lähipiirilleen, myöhemmin hän alkoi julistaa Allahin sanaa julkisesti.

Islamin harjoittamisen peruspilarit

1) Uskontunnustus: "Minä todistan, ettei ole muuta jumala kuin Allah, ja Muhammad on Hänen sanansaattajansa" tai tarkemmin ilmaistuna "millään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin yksin Allahilla".

2) Rukous: muslimin pitää rukoilla viisi kertaa vuorokaudessa. Rukouksessa ylistetään Jumalaa, palvotaan Jumalaa, pyydetään Jumalalta anteeksi syntejä. Rukoukset osoitetaan suoraan Jumalalle ja vain Hänelle.

3) Paasto: muslimin pitää paastota joka vuosi Ramadan-kuukauden valoisana aikana, jos hänellä ei ole siihen terveydellisiä esteistä.

4) Almuvero: muslimin pitää maksaa vuosittain tietty summa köyhien auttamiseen.

5) Pyhiinvaellus: muslimin pitää ainakin kerran elämässään pyhiinvaeltaa Kaabaan, Saudi-Arabiaan Mekan kaupunkiin, jossa Muhammad (rh) syntyi, jos terveys ja rahavarat riittävät matkan tekemiseen.

Kuka on Allah?

Allah on Yksi, Ainoa. Hänellä ei ole lapsia, eikä vanhempia. Hänellä ei ole ketään vertaista. On Hänen arvolleen täysin sopimatonta, että Hän söisi, joisi, ottaisi ruumiin - Hän on kaukana sellaisesta.
Hän ei tarvitse ketään, eikä mitään, mutta kaikki tarvitsevat Häntä. Hän on luonut kaiken. Hän tekee, mitä haluaa.
Hänelle kuuluu kaikki palvonta. Hänelle kuuluvat kaikki kauneimmat nimet. Hän ei tee mitään väärää, eikä turhaa.
Allah ei koskaan kuole. Hän on aina ollut olemassa ja tulee olemaan. Ennen Häntä ei ollut mitään.
Hän antaa elämän ja Hän antaa kuoleman. Kaikki on Hänen hallussaan. Hän päättää kohtalosta. Hän tietää kaiken ja pystyy kaikkeen.
Hän on Oikealle polulle johdattaja, Tuomari, Oikeudenmukainen, Ankara, Rakastava, Lempeä. Hän on enemmän kuin kukaan meistä voi käsittää.

Kuka oli Muhammad (rauha hänelle)?

Hän oli Jumalan viimeinen profeetta.
Hän kertoi ihmisille, että on vain yksi Jumala, Luoja. Ihmisten tulee palvoa vain Jumalaa ja rukoilla ja paastota ja elää sovussa.
Hän oli luonteeltaan hyvin vaatimaton ja nöyrä. Hän oli hellin aviomies ja lempein isä, jonka kuvitella saattaa.
Hänen kotonaan ei ollut ylimääräistä ruokapalaa, sillä hän antoi kaiken köyhille.
Hänen palveluspoikansa palveli häntä 10 vuotta, eikä hän sinä aikana kertaakaan moittinut tätä kertaakaan.
Hän vaati, että kaikkein alhaisimpina pidetyille orjille on annettava samaa ruokaa ja vaatteita, kuin heidän isäntänsä pitävät ja seuralaisineen hän vapautti kymmeniä tuhansia orjia.
Hän lopetti arabien pitkän perinteen, tyttövauvojen elävältä hautaamisen.

Muhammadin (rh) elämä lyhyesti

- Hän syntyi quraish-heimoon vuonna 570 Arabian niemimaalla, Mekan kaupungissa, nykyisen Saudi-Arabian alueella.

- Isä kuoli ennen hänen syntymäänsä tai pian sen jälkeen. Äiti kuoli, kun hän oli 6. Hän kasvoi sukulaisten luona.

- Hän teki töitä varakkaalle leskelle, Khadijalle, joka oli menestyvä liikenainen.
- Vuonna 595 hän meni naimisiin tämän kanssa.

- Vuonna 610, kun Muhammad (rh) on mietiskelemässä Hira-vuorella, enkeli Gabriel ilmestyy hänelle ja paljastaa ensimmäiset Koraanin säkeet: "Lue julki Herrasi nimeen, joka on luonut..." (96:1) Tämä on Jumalan puhetta, jonka Hän paljastaa enkeli Gabrielin kautta. Muhammad (rh) pelästyy kovasti ja menee kertomaan vaimolleen Khadijalle, joka tukee häntä. Muhammad (rh) ymmärtää olevansa todella Jumalan sanansaattaja, kuten Jumala on ilmoittanut.

- Muhammad (rh) viettää 10-15 vuotta Mekassa ja jonkin verran ihmisiä kääntyy islaminuskoon. Hän saa lisää ilmestyksiä, joissa kielletään varastamasta ja tekemästä aviorikosta ja käsketään peseytymään ja rukoilemaan. Hän opettaa nämä asiat muslimeille.

- Muslimit saavat osakseen vainoa ja pilkkaa. Muhammadin (rh) setä puolustaa häntä, vaikkei itse uskokaan Allahiin. Muhammad (rh) lähettää muslimeja Etiopiaan nauttimaan maan johtajan suojelusta.

- Medinassa on kuultu köyhien ja orjien puolustajasta. Kaupungin vähäosaiset ajattelevat, että tämän täytyy olla oikea profeetta. Muhammad (rh) lähettää Medinaan jonkin verran muslimeita turvaan vainoilta. Hän saapuu sinne myös itse Jumalan käskystä vuonna 622. Tämä maastamuutto tunnetaan nimellä "hijra". Tästä alkaa islamilainen ajanlasku. Muhammad (rh) perustaa Medinaan islamilaisen valtion.

- Medinassa, vuonna 632 Muhammad (rh) sairastuu ja kuolee vaimonsa 'Aishan sylissä.

Luo kotisivut ilmaiseksi!