Koulutus

Lue julki Herrasi nimeen, joka on luonut, luonut ihmisen hyytyneestä verestä. Lue! Sillä Herrasi on ylevin; Hän, joka on opettanut käyttämään kynää, opettanut ihmiselle sen, mistä tämä ei ennen tiennyt.
(Koraani 96:1-5)

Ensimmäinen sana Koraanista, jonka enkeli Gabriel paljasti Muhammadille (rauha hänelle), oli "Iqra", "lue". Siihen sisältyy myös käsitteet "oppia", "tutkia" ja "etsiä selvennystä". Tämä oli aivan ensimmäinen käsky, jonka Jumala välitti ihmisille Koraanissa.

Sana Koraani itsessäänkin tarkoittaa "se, mitä luetaan".
Tiedon etsimisen ei pidä rajoittua vain tiettyyn ajanjaksoon elämässä, vaan olla muslimille jatkuva prosessi.
Esi-islamilaista aikaa - väkivallan ja kaikenlaisen moraalittomuuden aikaa - muslimit kutsuvat nimellä "jahilya", tietämättömyyden aika.

Islamissa hurskaudella ja tiedon hankkimisella voi nähdä selkeän yhteyden; semminkin, kun arabian kielen sana "tieto" ja sen johdannaiset esiintyvät Koraanissa noin 850 kertaa ja uskomisesta ja hyvistä teoista puhutaan 76 kertaa.* Tieto ja ymmärrys ovat asioita, jotka johtavat uskomiseen ja hyviin tekoihin. Kuinka muslimi voisikaan harjoittaa uskontoaan, ellei hän tietäisi, kuinka Jumala on yksi ja että kaikki hänen tekonsa kirjoitetaan ylös? Kuinka profeetat olisivatkaan voineet levittää viestiään, jos he eivät olisi tienneet, mitä heillä oli edessään ja mitä Jumala oli mieltä sorrettujen puolustamisesta? Eikä islam kannusta hakemaan tietoa ainoastaan uskonnollisista, vaan myös maallisista asioista.
Enimmän ajan historiastaan islamilainen siviilisaatio on arvostanut tietoa käytännössäkin. Kaikissa perinteisissä islamilaisissa kaupungeissa oli julkisia ja yksityisiä kirjastoja ja jotkin kaupungit kuten Cordoba ja Baghdad omasivat yli 400 000 kirjan kirjastoja. Näillä kaupungeilla oli myös laajoja kirjakauppoja ja oppineita on aina pidetty korkeassa arvossa islamilaisessa yhteiskunnassa. Muhammadin (rh) elinaikana arabit olivat erityisen päteviä tähtitieteilijöitä.

Kun muslimit asettuivat Medinaan, Muhammad (rh) nimesi opettajia, joiden yksinomainen tehtävä oli opettaa yhteisöä. Hänen vaimonsa 'Aisha toimi opettajana yli 40 vuoden ajan. Hänen jälkeensä tuhansista naisista on tullut päteviä oppineita. 'Aisha oli myös hyvin lahjakas lääketieteessä.

Ilmainen koulutus ja opiskelija-asunnot olivat varhaisen muslimiyhteisön piirteitä. Muslimimaailmaan syntyi tuhansia toisen asteen oppilaitoksia ja Fatima al-Fihri-niminen nainen perusti ensimmäisen yliopiston Karaouineen vuonna 859. Kun Euroopassa vain luostarilaitokset tarjosivat opiskelumahdollisuuksia, islamilaisessa siviilisaatiossa ne olivat kaikille avoinna.

Muhammadin (rh) innostus koulutukseen johti tieteellisten ja filosofisten ajatusten räjähdykseen keskiaikaisessa muslimimaailmassa. Tänä aikana muslimitiedemiehet ja -naiset, kuten Averroes ja Avicenna, kehittivät uusia teorioita fyysikan, fysiologian, kemian, geologian ja matematiikan ja ylipäätään lähes kaikkien nykypäivän tieteen alojen saralla. Esimerkiksi Ibn Khaldunia pidetään monien sosiaalisten tieteiden, kuten sosiologian, historiografian ja väestötilastojen edelläkävijänä. Filosofit, kuten Al-Farabi, eivät vain vastanneet kreikkalaisten filosofien, kuten Platonin ja Aristotlen töihin, vaan myös muodostivat omat teoriansa psykologiassa ja politiikassa.

Koraani korostaa tiedon hankkimisen merkitystä monissa jakeissa:

Sano: »Herra, avarra minua tiedossa!»
(Koraani 20:114)

Jumala on korottava monta astetta ylemmäksi ne teistä, jotka uskovat, ja ne, joilla on tieto.
(Koraani 58:11)

Ovatko ne samanveroisia, ne, jotka tietävät ja ne, jotka eivät tiedä?
(Koraani 39:9)

Jumala todistaa, ettei ole muuta jumalaa kuin Hän. Samoin enkelitkin ja ihmiset, joilla on tieto ja jotka pysyvät totuudessa, todistavat: »Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, mahtava, viisas».
(Koraani 3:17)

Älkää noudattako sellaista, mistä teillä ei ole tietoa. Totisesti, korva, silmä ja sydän, kaikki ne joutuvat kerran tilinteolle.
(Koraani 17:36)

Vain ne Hänen palvelijoistaan, joilla tieto on, pelkäävät Jumalaa
(Koraani 35:28)

Tieto ja tietämys ovat Jumalalta tulevia siunauksia, joista ihmisten on syytä olla kiitollisia.

Ja kun Mooses oli päässyt miehuuden ikään ja kasvanut voimakkaaksi, Me annoimme hänelle viisautta ja tietoa. Siten me palkitsemme ne, jotka hyvää tekevät.
(Koraani 28:14)

* https://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=2890

Luo kotisivut ilmaiseksi!