Profeetta Idris

Allah on ylistänyt Enochia, kuvaillen häntä Profeetaksi ja luotettavaksi:

"Muista Kirjassa myös Idrisiä. Totisesti, hän oli uskollinen ja hänkin oli profeetta. Ja Me ylensimme hänet korkeaan asemaan." (Koraani 19:56-57)

Enoch syntyi ja kasvoi Babyloniassa, seuraten Profeetta Adamin ja hänen poikansa Sethin opetuksia ja uskontoa. Enoch oli viidennessä sukupolvessa Profeetta Adamissa. Hän kutsui ihmisiä takaisin esi-isiensä uskontoon, mutta vain harvat kuuntelivat häntä, kun valtaosa kääntyi pois.

Profeetta Enoch ja hänen seuraajansa lähtivät Babyloniasta ja menivät Egyptiin. Siellä hän hoiti tehtäväänsä kutsuen ihmisiä siihen, mitä on oikeudenmukaista ja reilua, opettaen heille rukousta ja käskien paastoamaan tietyt päivän ja antamaan osan rahastaan köyhille.

Hän oli ensimmäinen Adamin lapsista, jolle suotiin profeettius, Adamin ja Sethin jälkeen (rauha heidän yllään). On kerrottu, että hän oli ensimmäinen, joka keksi kirjoittamisen alkeellisen muodon. Joitain hänen viisaita sanojaan ovat:

Onnellinen on se, joka katsoo omia tekojaan ja nimittää niitä vetoomuksiksi Luojalleen.
Kukaan ei voi osoittaa paremmin kiitollisuutta Allahin palveluksista kuin se, joka jakaa ne muiden kanssa.
Älä kadehdi muita siitä, mitä heillä on, koska he tulevat nauttimaan siitä vain lyhyen aikaa.
Se, joka lankeaa liiallisuuksiin, ei hyödy siitä.
Todellinen nautinto elämässä on omata viisautta.

(c) Ibn Kathir: Stories of the Prophets

Luo kotisivut ilmaiseksi!