Profeettojen tarinat

Keitä olivat Allahin profeetat? He olivat henkilöitä, joille Allah antoi tehtäväksi levittää sanaa Hänestä ja Hänen tahtonsa mukaisesta hyvästä elämästä. He kertoivat ihmisille, miten meidän tulee palvoa Allahia, elää elämäämme ja kohdella muita ihmisiä ja näyttivät siinä erinomaista esimerkkiä.

He kertoivat ihmisille vain sitä, minkä Allah kertoi heille, mitään siihen lisäämättä ja mitään siitä poisjättämättä. He kokivat elämässään ja Allahin sanan välittämisessä erilaisia vaikeuksia ja haasteita, mutta eivät menettäneet rakkauttaan ja luottamustaan Allahiin.

Joitain profeettoja, jotka tiedämme nimiltä, olivat Adam, Nooa, Loot, Joosef, Jeesus ja Muhammad (rauha heille). Siinä missä aiemmat profeetat lähetettiin vain omille kansoilleen, Muhammad (rh) lähetettiin koko ihmiskunnalle. Hänen jälkeensä ei ole tullut, eikä voi tulla enää lisää profeettoja.

Tiedämme paljon profeetta Muhammadin (rh) elämästä. Kun seuraamme hänen esimerkkiään, kaikki tulee olemaan hyvin.

Luo kotisivut ilmaiseksi!