Muhammadin (rh) moniavioisuus

Keiden kaikkien naisten kanssa Profeetta Muhammad (rauha hänelle) meni naimisiin ja mistä syistä? Profeetan (rh) elinaikana avioliittojen solmimiseen vaikuttivat erilaiset syyt kuin nykyään. Johtavassa asemassa olevat avioituivat usein rauhan ylläpitämiseksi, valtakunnan suojelemiseksi ja valtioiden yhdistämiseksi, toisinaan laittaen henkilökohtaiset tunteensa sivuun. Profeetan (rh) vaimot olivat kaikki keskenään eri heimoista tai klaaneista. Avioliitoillaan hän vahvisti näiden ryhmien suhteita ja sai ne vetämään yhtä köyttä eripuraisuuden sijaan.

Avioliittojen kautta Profeetta (rh) solmi sukulaissuhteita ympäri Arabian niemimaata. Tämä helpotti hänen profeetan tehtävänsä hoitoa, kun hän saattoi liikkua vapaasti pitkin muinaista Arabiaa ja monessa kolkassa löytyi ihmisiä, jotka pitivät häntä perheenjäsenenään. Profeetan (rh) moniavioisuutta pohtivien on myös hyvä havaita muutama asia:

1) Profeetan (rh) vaimoista yksi tai kaksi olivat neitsyitä, loput leskiä tai eronneita. Yksi syy lukuisiin avioliittoihin olikin huolenpito turvattomassa asemassa olevista leskistä.
2) Profeetta (rh) oli sentään yhteisönsä ja perustamansa valtion päämies - hän olisi epäilemättä saanut vaimokseen kenet tahansa, jos olisi halunnut avioitua itsekkäistä syistä. Mutta hän avioitui vain näiden tiettyjen naisten kanssa.
3) Useampaankin kertaan kävi niin, että joku nainen häntä kosi ja hän kieltäytyi.
4) Profeetta (rh) eli jotakuinkin 25-vuotiaasta 49-vuotiaaksi saakka yhden vaimon kanssa. Vaimo oli häntä 15 vuotta vanhempi. Tällä säilyi erityinen paikka Profeetan (rh) sydämessä.

Profeetta (rh) osoitti perhe-elämällään muslimiyhteisölle, että vaimoa ei tarvitse valita ulkoisten seikkojen, eikä sosiaalisen aseman perusteella. Ja perhe-elämää hänellä täytyi olla, koska hänen täytyi näyttää useilla esimerkeillä seuraajilleen - omana elinaikanaan ja meille nykypäivänä eläville -, miten kohdella ja kohdata perheenjäsenet elämän myötä- ja vastoinkäymisissä.

Vaikka moniavioisuus on ehkä “outo” asia meille nykypäivän länsimaissa, laajemmasta näkökulmasta katsottuna se ei ole “outo” asia. Sitä on harjoitettu niin Kiinassa, Venäjällä, muinaisessa Kreikassa, Egyptissä, Babyloniassa kuin Assyriassa ja muslimien ohella sitä ovat harjoittaneet Australian alkuperäisasukkaat, juutalaiset ja hindut.

Länsimaiseen seurustelukulttuuriin kasvaneille voi tulla useiden kumppaneiden pitämisestä mieleen omaa etua ajava toiminta, mutta on ymmärrettävä, että islamin kontekstissa moniavioisuus ei tarkoita mitään leikkiä. Se tarkoittaa vakavaa avioliittoa ja useamman vaimon pitäminen vaatii mieheltä vain suurempaa vastuuta, enemmän joustoa, taloudellisia resursseja, tunnetaitoja, yksiavioiseen liittoon verrattuna. Siihen ryhtyvät ovatkin vähemmistö niissäkin yhteisöissä, joissa se on sosiaalisesti hyväksyttyä.

Moniavioisuus ei ole keltään pois, eikä kenenkään tarvitse haluta sitä omaan elämäänsä. Jokainen saa elää omannäköistä elämää.

Naisoikeusaktivisti ja journalisti Annie Besant - joka ei ollut muslimi - sanoi Profeetta Muhammadista (rh): “Väitätkö kenties, että tämä mies, joka meni alle 25-vuotiaana naimisiin naisen kanssa joka oli häntä huomattavasti vanhempi, pysyi hänen rinnallaan 26 vuotta, ja sitten saavuttaessaan 50 vuoden iän - iän, jossa ruumiin halut kuihtuvat - olisi mennyt naimisiin halujen ja himojen tyydyttämisen vuoksi? Tämä ei ole oikea tapa ja asenne tuomita ihmisiä. Ja jos katsot niitä naisia, joiden kanssa hän myöhemmin avioitui, huomaat että jokainen heistä oli syynä liittolaisuuden muodostumisessa profeetan ja eri heimojen ja niiden jäsenten välillä, heidän avioliitostaan syntyi selvä hyöty hänen uskonnolleen ja sen seuraajille, tai he olivat naisia jotka olivat suuressa suojelun ja tuen tarpeessa."

Professori ja orientalisti Veccia Vaglieri sanoi: “Muhammad nai vain yhden naisen koko nuoruusvuosinaan, vaikka silloin miehen seksuaalisuus on huipussaan. Vaikka hän eli yhteiskunnassa, jossa moniavioisuus oli yleinen sääntö ja avioero hyvin helppoa - hän nai vain yhden naisen, vaikka tämä oli häntä vanhempi. Hän oli tälle uskollinen aviomies 25 vuotta, eikä ottanut toista vaimoa ennen kuin tämän kuoleman jälkeen. Hän oli silloin 50. Siitä lähtien hän nai kunkin vaimonsa sosiaalisista tai poliittisista syistä; sellaisista, että hän halusi osoittaa kunniaa hurskaille naisille tai hän halusi tiettyjen heimojen lojaalisuuden, jotta islam leviäisi niiden keskuuteen. Kukaan Muhammadin (rh) vaimoista ei ollut neitsyt, eivätkä he olleet nuoria tai kauniita; paitsi ‘Aisha. Joten miten kukaan voi väittää hänen olleen himokas mies? Hän oli ihminen, ei jumala. Häntä on voinut motivoida avioliittoihin myös hänen toiveensa saada poika; hänen Khadijan kanssaan saamansa lapset kuolivat. Hän myös ponnisteli täyttääkseen suuren perheensä tuomat taloudelliset velvoitteet ilman suurempia resursseja. Hän oli vain oikeudenmukainen ja reilu heille kaikille, eikä tehnyt heidän välillään mitään eroa. Hän seurasi edeltävien profeettojen, kuten Mooseksen, tapaa, joiden moniavioisuutta kukaan ei vastustanut. Vastustetaanko Muhammadin moniavioisuutta siksi, että tiedämme pieniä yksityiskohtia hänen elämästään ja niin vähän yksityiskohtia häntä edeltäneiden profeettojen elämästä?”

Khadija ja Sawda

Ensiksi hän meni naimisiin työnantajansa Khadijan kanssa, Khadijan ehdotuksesta. Tämän kuoltua murheellista yksinhuoltajaisä Muhammadia (rh) kehotettiin uusiin naimisiin ja hänelle suositeltiin kahta eri naista: toista leskeä, Sawdah bint Zum`aa, ja neitsyttä Aisha bint Abu Bakria.
Muhammad (rh) kysyi Sawdaa vaimokseen ja tämä suostui ilomielin. Näin hän pystyi suojelemaan naista epäuskovien kidutukselta.
Kaikkialla Sawdan ympärillä oli ihmisiä, jotka eivät voineet sulattaa hänen kääntymistä islamiin ja olivat valmiita kiduttamaan ja sortamaan tätä.
Avioliitto auttoi myös levittämään islamia, kun Muhammad (rh) näin pääsi lähemmäs Sawdan heimoa Banu `Abd Shamsia.
Ehdotetuista vaihtoehdoista Muhammad (rh) suosi Sawdaa, koska näin hän sai kotitalouteensa emännän, joka saattoi olla äitipuoli hänen lapsilleen. Nuoresta ja kokemattomasta Aishasta olisi ollut siihen hommaan, hän ei ollut mikään perheelle omistautuja.
Avioliitto herätti ihmetystä siksi että Sawdalla oli jo ikää, hän oli pulska, eikä häntä pidetty kauniina.

Aisha ja Hafsa

Tämän jälkeen hän avioitui Aishan ja vähän myöhemmin hän älykkään ja lyhyttemperamenttisen Hafsa bint Umarin. Lukija ehkä pohtii, että vaikka Aisha ei välttämättä ollut niin nuori, kuin huhutaan, oli hän reilusti miestään nuorempi, enimmilläänkin alle 30 - samoin Hafsa oli vasta 18 - miksi Muhammadin (rh) piti heidän kanssaan päästä naimisiin? Vastaus on, että uskonnon suojelemiseksi. He elivät vielä monia vuosia Muhammadin (rh) kuoltua ja pystyivät tekemään islamiin kutsumistyötä ja levittämään miehensä elämästä tietoa, joka muuten olisi mennyt tämän kanssa hautaan. Erityisesti Aisha pystyi välittämään jälkipolville yksityiskohtaista tietoa miehensä opetuksista vielä pitkään tämän kuoltua.

Muhammadin (rh) kuoltua muslimiyhteisö ajautui kaaokseen ja hänen vaimojensa asiantuntevuudesta uskonnon säädöksissä oli hyötyä niinä vaikeina aikoina ja tietysti parempinakin aikoina. Aishaa on kiittäminen merkittävästä osasta islamin lakia, joka näkyy muslimien elämässä yhä tänä päivänä.

Profeetta (rh) ei ollut enää nuori mies ja jonkun pitäisi jatkaa hänen perustamansa valtion johtamista ja pyrkiä pitämään yhteisö kasassa, kun hänestä aika jättäisi. Eikä siihen vaativaan tehtävään kukaan sopisi niin hyvin kuin hänen uskollisimmat ystävänsä: Aishan ja Hafsan isät. Jotta he tästä koitoksesta selviäisivät, he tarvitsivat läheiset suhteet Profeettaan (rh).

Aishan isä Abu Bakr antoi mielihyvin tyttärensä käden tälle miehelle, jonka uskontoa hän oli alusta asti seurannut ja jota hän oli aina tukenut. Hafsan isä Umar oli yrittänyt naittaa tytärtään ensin kahdelle muulle hurskaalle miehelle, mutta toinen oli kieltäytynyt kuultuaan Hafsan äkäisestä luonteesta ja toinenkin oli kieltäytynyt ja inttämisen jälkeen pyytänyt lykkäystä avioliiton järjestämiselle. Tuskastunut Umar meni valittamaan tilannetta Profeetalle (rh), joka tarjoutui avioitumaan Hafsan kanssa. Isä-Umar ja tytär-Hafsa olivat tyytyväisiä. Profeetta (rh) tarvitsi vaimokseen Aishan ja Hafsan kaltaisia viisaita ja teräviä naisia, jotka ymmärsivät uskontoa ja pysyivät hänelle uskollisina tovereina.

Zaynab bint Khuzayma

Muhammadin (rh) viidennestä vaimosta, joka tultiin tuntemaan köyhien auttamisesta, ei ole juuri säilynyt tietoa. Miehensä kuoltua Badrin taistelussa hän pyysi Muhammadia (rh) ottamaan hänet vaimokseen ja tämä suostui.

Zaynab bint Jahsh

Vuonna 627 Profeetta (rh) meni naimisiin ottopoikansa ex-vaimon, Zaynab bint Jahshin, kanssa. Tällä tehtiin pesäero epäuskoviin ja heidän tapoihinsa: he näkivät ottopojan biologista poikaa vastaavana ja pitivät tätä avioliittoa siten insestinä. Tällä avioliitolla osoitettiin, että islamissa ottopoika ei ole sama kuin biologinen poika.

Juwayriyya

Juwayriyya bint Harithin isä oli islamofobinen heimopäällikkö, joka halusi tappaa muslimit. Siksi muslimit taistelivat banu mustaliqin heimoa vastaan ja olivat ottaneet heidän naisiaan sotavangeiksi. Juwayriyya pelkäsi, että muslimit vaatisivat ylenpalttisia lunnaita hänen vapauttamisestaan, kun saisivat selville, kenen tytär hän oli. Niinpä hän vaati saada tavata Muhammad (rh) pyytäkseen tätä estämään niin tapahtumasta.
"Kertoisinko sinulle jotain parempaa?" Muhammad (rh) vastasi. Hän tarjoutui maksamaan Juwayriyyan lunnaat, vapauttamaan tämän ja ottamaan vaimokseen. Leskirouva Juwayriyya suostui oitis. Naimalla hänet Muhammad (rh) säästi hänen ja hänen heimonsa kurjalta kohtalolta. Banu Mustaliqin heimo saattoi nyt kunnialla kääntyä islamiin ja alkaa vetää yhtä köyttä niiden kanssa, joita vastaan he olivat ennen hyökänneet ja häpeä heidän häviöstään oli täten poissa.

(Kun avioliitto julistettiin, muslimit vapauttivat kaikki banu mustaliqilaiset sotavangit ja palauttivat heille sotasaaliin.)

Umm Salama

Umm Salama oli lahjakas ja älykäs nainen, joka oli tehnyt suuria uhrauksia islamin vuoksi. Hänen miehensä oli kuollut ja hän oli jäänyt yksin lasten kanssa ja oli todella huonossa jamassa. Niinpä Muhammad (rh) tarjoutui ottamaan hänet vaimokseen. Umm Salama oli skeptinen: "Minun kaltaiseni nainen ei ole sopiva avioliittoon. Minusta on tullut maho (hedelmätön) nainen ja olen mustasukkainen ja minulla on lapsia."
Muhammad (rh) vastasi: "Olen vanhempi kuin sinä; mitä tulee mustasukkaisuuteen, Allah poistaa sen ja mitä tulee lapsiin, Allah ja Hänen lähettiläänsä ovat vastuussa heistä."

Tämä avioliitto on yksi esimerkki siitä, kuinka Muhammad (rh) katsoi orpojen perään ja otti huolehdittavakseen puutteenalaisia leskiä yhteiskunnassa, jossa sosiaaliturvaa ja leskeneläkettä ei ollut, ja soi heille taas mahdollisuuden avioelämään ja oli heille hyvä mies.

Umm Habiba

Umm Habiba oli itsenäinen ja avarakatseinen musliminainen, joka oli nainut 'Ubaydullah bin Jahshin. Mutta sitten 'Ubaydullah vaihtoi islamin viinaan ja kuoli siihen. Umm Habiba jäi tyttärensä Habiban yksinhuoltajaksi. Hän oli aivan yksin suuressa maailmassa ja hänen isänsä Abu Sufyan, mekkalainen heimopäällikkö, vihasi muslimeja katkerasti. Jos Umm Habiba olisi tehnyt, kuten hänen miehensä pyysi ja kääntynyt kristinuskoon, hän olisi saanut kristityiltä tukea ja hänen maalliset huolensa olisivat olleet ohi. Mutta Umm Habiba rakasti Allahia liikaa tehdäkseen sitä. Muhammad (rh) kuuli Umm Habiban ahdingosta ja riensi tarjoamaan tälle apua.

Kuolinvuoteellaan hän sanoi Aishalle: "Olet ilahduttanut minua. Allah ilahduttakoon sinua." Ja Aisha vastasi hänelle samoin.

(Myöhemmin Abu Sufyan kääntyi muslimiksi.)

Safiyya

Myös Safiyyan isä oli heimopäällikkö, joka kulmahampaat kiiluen halusi muslimit pois maailmankartalta. Isä ja Safiyya kuuluivat juutalaiseen Khaybar-heimoon joka oli suostutellut Bani Qurayzan heimon pettämään Muhammadin (rh) kanssa tekemänsä rauhansopimuksen. Safiyya oli aivan pienestä asti nähnyt perheensä vihaavan muslimeja ja muslimit olivat sodassa tappaneet hänen isänsä, veljensä ja aviomiehensä ja hän oli itse sotavankina. Siellä ollessaan hän näki unen, jossa hehkuva kuu saapui Medinasta ja lähestyi Khaybaria ja putosi hänen syliinsä. "Kun olin vangittuna, aloin toivoa, että uneni kävisi toteen." Muhammad (rh) tunsi armoa tätä naista kohtaan ja oli ainoa ihminen, joka saattoi estää Safiyyaa päätymästä orjaksi. Niinpä hän tarjosi tälle leskinaiselle vapautta ja ehdotti, että tämä kääntyisi muslimiksi ja avioituisi hänen kanssaan (siitä huolimatta, että hänen isänsä oli suunnitellut murskaavansa Muhammadin (rh) pään kivellä.
"Oi, Allahin lähettiläs, olen toivonut islamia ja vakuutuin sinusta ennen kutsuasi", Safiyya vastasi ja hänestä tuli yksi uskovien äideistä. (Muhammadin (rh) vaimoja kutsutaan niin.)

Maria al-Qibtiyya

Avoitumalla Marian kanssa Muhammad (rh) muodosti poliittisen suhteen Egyptin suureen kuninkaaseen. Maria synnytti Muhammadille (rh) lapsen, joka kuoli nuorena.

Luo kotisivut ilmaiseksi!